]]>

Kurser i ledelse uden formelt personaleansvar

Ledelse uden formelt personaleansvar er en ledelsesdisciplin, som kræver noget særligt. På Djøfs kurser lærer du at navigere effektivt mellem ledelseslaget og de kolleger, du er uformel leder for. Du får praktisk træning i at lede og håndtere de dilemmaer, du møder.

Titel
Sted
Tidspunkt
Pris

Karrierecoaching

Få et individuelt coachingforløb med fokus på at udvikle dig og din karriere.

Vælg det rigtige kursus

Få hjælp til at vælge det rigtige kursus. Kontakt Djøfs kursusrådgivning.

Virksomhedskurser

Har flere brug for samme kompetenceløft, så er virksomhedskurser den rigtige løsning.

Minimér dilemmaer med kurser i ledelse uden formelt personaleansvar

Når du leder andre uden det formelle personaleansvar, kan det udfordre dig både fagligt og personligt.

Som uformel leder kan du hurtigt komme til at føle dig som en lus mellem to negle. Du agerer leder uden det formelle personaleansvar, og hvis du ikke har dit ledelsesmandat på plads, kan det være svært at trække linjerne op mellem din chef og de kolleger, du leder.

Hos Djøf finder du flere kurser i ledelse uden formelt personaleansvar, som matcher din situation og de udfordringer og dilemmaer, du kan møde som uformel leder. Vi har både kompetencegivende uddannelser i ledelse uden formelt personaleansvar og kortere kurser.

Du kan fx vælge at tage et klassisk lederkursus, hvor du lærer at mestre en grundlæggende ledelsesfaglighed, som du løbende kan forfine og tilpasse til dit organisatoriske ståsted som uformel leder. Du kan også vælge et kursus i ledelse uden personaleansvar, som giver dig viden om og metoder til at lede i det uformelle rum, i gråzonen, så du kan navigere effektivt uden at komme i klemme.

Som leder uden formelt personaleansvar kan du hente praktiske redskaber til de mange sider af rollen på vores forskellige kurser om processer og samarbejde, eller du kan styrke din personlige gennemslagskraft på et kursus i personlig udvikling

Sammen med eksperter i uformel ledelse udvikler vi løbende nye kurser, som kan give dig ny viden og nye metoder til at minimere dine dilemmaer som leder uden formelt personaleansvar.

Vi gør vores bedste for, at du kan lære netop det, der gør en forskel for dig som leder uden formelt personaleansvar. Det skal samtidig være en forskel, både din chef og dine kolleger kan mærke i praksis.

Uformel ledelse kræver praktiske metoder og effektiv træning

Uanset hvilket kursus i ledelse uden formelt personaleansvar du vælger hos os, er det vores mål at give dig:

  • den nyeste viden om ledelse uden formelt personaleansvar og de dilemmaer, du kan møde
  • konkrete redskaber, metoder og ledelsesgreb, du kan bruge i praksis som leder uden formelt personaleansvar
  • træning i at lede og skabe handlinger hos dig selv og andre, fx når du er uformel leder for et team.

Vores kortere kurser fokuserer ofte på et eller to af de tre elementer, mens alle tre elementer er til stede på vores uddannelser.

Kurser i ledelse uden formelt personaleansvar af høj kvalitet

Hvert eneste af Djøfs kurser i ledelse uden formelt personaleansvar giver dig kompetenceudvikling med en høj faglighed. Kurserne er tilrettelagt på baggrund af vores indgående kendskab til uformelle lederes dilemmaer og opgaver.

Alle kurser har et solidt teoretisk fundament, men er samtidig designet til at gøre en forskel for dig i praksis. Du går fra kurset med en række værktøjer, du kan bruge med det samme.

Vi vælger kun de dygtigste undervisere og faglige eksperter til at undervise på Djøfs kurser i ledelse uden formelt personaleansvar. De har stor erfaring med uformel ledelse og kender din hverdag som leder.

Underviserne vælger med omhu cases og eksempler, som er relevante og rammende for de dilemmaer, ledere uden formelt personaleansvar møder. De skaber samtidig forbindelse mellem de metoder, du lærer på kurset, og din ledelse i hverdagen.

Når du tager en uddannelse eller et kursus i ledelse uden formelt personaleansvar hos Djøf, møder du andre uformelle ledere, hvis baggrund og udfordringer ligner dine. Mens du er på kursus, har du mulighed for at opbygge et værdifuldt netværk, som du kan hente input og kvalificeret sparring hos – både mens du er på kursus og bagefter.

Samlet set får du et solidt afsæt for at udvikle dig fagligt og personligt som leder uden formelt personaleansvar.

Rådgivning om kurser i ledelse uden formelt personaleansvar

Du kan hente gode råd og sparring hos Djøf, før du vælger dit kursus. Vi taler jævnligt med medlemmer, som er i tvivl om, hvad de skal vælge. Ledelse uden formelt personaleansvar er en kompleks størrelse, og der er mange perspektiver, der spiller ind, når du overvejer, hvilke kompetencer du skal udvikle.

Måske bokser du også med at vælge det rigtige kursus, som både kan give dig de ledelsesredskaber, du har brug for som uformel leder nu og her, og som kan styrke din karriere i fremtiden.

Skriv, eller ring til videnudviklingschef Rikke Bay Andreasen på dk¤djoef¤rba eller 33 95 97 44, hvis du har brug for gode råd om, hvordan du vælger det rigtige kursus.

Rikke sparrer hver uge med både formelle og uformelle ledere om, hvordan de bedst udvikler deres lederskab og skaber gode resultater. Hun har mere end 15 års erfaring med at rådgive formelle og uformelle ledere om kompetenceudvikling og med at udvikle lederprogrammer og ledertræning til nye og erfarne ledere.

Internt kursus i ledelse uden formelt personaleansvar

Hvis I er flere ledere uden formelt personaleansvar på din arbejdsplads, som skal udvikle eller træne de samme kompetencer, kan Djøf tilrettelægge et læringsforløb, som matcher jeres behov. I kan vælge at transformere et af vores åbne kursustilbud til et internt kursus, eller I kan kombinere flere kurser til et samlet uddannelsesforløb for ledere uden formelt personaleansvar.

Når I vælger et internt kursus i ledelse uden formelt personaleansvar, giver det flere læringsmæssige og økonomiske fordele. I kan få et fælles afsæt som uformelle ledere i samme organisation, og et internt kursus kan give jer et fortroligt rum til at sparre om og få træning i at håndtere de dilemmaer, I møder.

Udgangspunktet er jeres virkelighed som ledere uden formelt personaleansvar. Vi tilpasser indholdet til jer, og det interne kursus giver jer en faglig og praktisk fleksibilitet, som samtidig kan øge jeres fælles læringsudbytte.

Gratis læringsworkshop – optimér dit udbytte

Få viden om og inspiration til, hvordan du selv og din arbejdsplads kan få større udbytte af dit kursus, på vores gratis onlineworkshop ’100% læring’.

Når du deltager på et kursus hos Djøf, bliver du inviteret til workshoppen. ’100% læring’ er et ekstra tilbud til dig, fordi vi gerne vil give dig de bedste vilkår for at lære mest muligt på dit kursus.

Du skal kunne holde fast i det, du har lært om ledelse uden formelt personaleansvar, når du vender tilbage til hverdagen. Hvordan du gør det, får du indblik i og idéer til på workshoppen. Du får også en god introduktion til, hvordan du optimerer din læring undervejs på kurset.

Se alle