]]>

Kursus

Compliance i det offentlige - fra koncept til praksis

Lær at etablere complianceprogammer, som fastholder god adfærd, integritet og tillid.

Startdatoer

02/03-21
København V
05/10-21
Frederiksberg

Varighed

3 dage
9.00 - 16.30

Pris

14.750 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker viden og kompetencer til at sikre, at din organisation eller afdeling kan fungere korrekt og effektivt i forhold til compliance.

Du er ansat i en offentlig organisation eller myndighed, som arbejder med eller skal arbejde med compliance.

På kurset lærer du at:

 • forstå konceptet compliance i en offentlig kontekst
 • udvikle en strategi og implementeringsplan for et complianceprogram 
 • integrere principperne for god forvaltning 
 • implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din organisation eller afdeling
 • agere som ledelsens kompetencecenter i compliance. 

Kursets indhold

På kurset får du en dyb forståelse af rammer, faldgruber og muligheder for compliance i en offentlig organisation. Du får værktøjerne til at identificere den relevante lovgivning og risikobilledet og du får metoder til at operationalisere din nye viden.

I løbet af kurset omsætter du værktøjer og metoder til et konkret complianceprogram, som er direkte relevant og brugbart for din organisation eller afdeling. Du lærer at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd, integritet og compliance i din egen organisation.

Partner hos Kammeradvokaten Jens Teilberg Søndergaard er gennemgående tovholdere på kurset. På hvert modul får du også indlæg fra en række faglige eksperter og myndigheder.

Vælg startdato

 • Modul1

  Grundlæggende principper og introduktion til risikostyring

  2. marts 2021, kl. 9.00 - 16.30

  Den første dag får du en introduktion til, hvad compliance i det offentlige er. Du arbejder med grundprincipperne bag reglerne for god forvaltning, som er rygraden i en bedre kultur. Dernæst kommer du igennem risikostyring i det offentlige. 
   
  Dagen giver dig:

  • indsigt i de grundlæggende krav til sund offentlig forvaltning - herunder juridisk kvalitet, god sagsbehandling, habilitet, og korruptionsrisiko 
  • praktiske eksempler på god og dårlig compliance
  • introduktion til risikostyring

   

  Foruden den gennemgående underviser møder du:

  • Paolo Perotti, Retschef, Miljøministeriet
  • Sune Fugleholm, Partner, advokat (H), Kammeradvokaten
  • Inge Goddik, Afdelingschef, Compliance & QA, Statens Seruminstitut
  Læs mindre
 • Modul 2

  8. april 2021, kl. 9.00 - 16.30

  Dagen er afsat til at forstå, hvordan din organisation tilrettelægger forvaltningen af centrale risici. Du bliver trænet i at identificere, analysere og vurdere risici, hvilket er et vigtigt element i et solidt og operationelt complianceprogram.

  Dagen giver dig:

  • indsigt i risikostyring, risikoanalyse og risikovurdering
  • redskaber til at identificere og arbejde med egne risici
  • indsigt i en risikobaseret kontrolmodel i praksis
  • metoder til at arbejde videre med risikovurdering i samarbejde med din ledelse
  • viden om Rigsrevisionens forventninger til god compliance i alle dele af forvaltningen.

   

  Foruden den gennemgående underviser møder du:

  • Kristian Laden-Andersen, Manager, Deloitte
  • David Salomonsen, CSR-chef Københavns Kommune
  • Nanna Henning, Afdelingschef, Rigsrevisionen.
 • Modul 3

  5. maj 2021, kl. 9.00 - 16.30

  Dag 3 bygger videre på arbejdet med risici og sætter fokus på, hvordan du udarbejder en compliancestrategi og implementerer et complianceprogram. Hvordan skaber du en konkret og varig adfærdsændring med hensyn til de centrale risici, som du har prioriteret på modul 2.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for komponenterne i et enkelt complianceprogram 
  • indsigt i, hvordan organisationen opbygger en compliancekultur med fokus på træning og læring
  • redskaber til at arbejde med dit eget complianceprogram og en handlingsplan
  • et bedste praksis-eksempel fra en større offentlig organisation.

   

  Foruden den gennemgående underviser møder du:

  • Lasse Frost, Senior Behavioral Designer, Implement
  • Jeppe Albæk Thomsen, Senior Manager & Process Expert, Novo Nordisk
  • Per Buchwaldt, It-direktør, Region Sjælland.

Hvorfor lære om compliance?

Compliance er en metode til at arbejde med integritet og gennemsigtighed, der understøtter tillidsvækkende og god adfærd i offentlige myndigheder.  

Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at organisationen kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler, fx grundlæggende forvaltningsretlige regler, ’Kodeks VII’ og ’God adfærd i det offentlige’. Det kræver et tydeligt og systematisk koncept, som konkret:

 • tydeliggører ledelsens krav og forventninger til god adfærd (’tone at the top’)
 • artikulerer regler og forventninger
 • giver oversigt over tilgængelige værktøjer
 • tilbyder træning og vejledning
 • anviser en varslingsordning for uetisk/ulovlig adfærd, fx en whistleblowerordning.

Når du lærer at etablere og implementere et smidigt complianceprogram, er du med til at understøtte god og tillidsvækkende adfærd i din organisations kultur, drift og ledelse.

Flere ministerier, herunder Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet, samt Moderniseringsstyrelsen og KL, støtter op om initiativet med en complianceuddannelse for den offentlige sektor.

Hvem underviser?

Jens Teilberg Søndergaard

Jens Teilberg Søndergaard
Partner, ph.d., cand.jur., Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Jens beskæftiger sig med en bred vifte af offentligretlige emner. Han har i en lang årrække arbejdet i Justitsministeriet senest fra 2015 til 2019 som chef for Lovafdelingen.

Jens har mange års erfaring med at rådgive ministerier og styrelser om, hvordan man bedst muligt sikrer retlig compliance. Han var bl.a. ansvarlig for at indføre en whistleblowerordning på Justitsministeriets område.

Jens har tidligere været ansat i Statsministeriet og var med til at udarbejde Kodex VII – syv centrale pligter for embedsmænd. Han har stor erfaring som underviser, bl.a. fra Djøf-kurser og Københavns Universitet.”

Sune Fugleholm

Sune Fugleholm
Partner, Advokat (H) Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Sune rådgiver offentlige myndigheder og fører retssager inden for hele det offentligretlige område. Han har dybe kompetencer inden for den almindelige stats- og forvaltningsret og beskæftiger sig særligt med forsyningssektoren, compliance og udviklingen af digital forvaltning. Sune er medlem af bestyrelsen for Højesteretsskranken og certificeret voldgiftsdommer.
Inge Goddik

Inge Goddik
Afdelingschef, Compliance & QA, Statens Seruminstitut

Paolo Perotti

Paolo Perotti
Retschef, Miljøministeriet

Paolo har som Retschef det overordnede ansvar for, at hele ministerområdet fremstår med enkle og effektive regler, og at der bliver leveret juridisk rådgivning af høj kvalitet. Paolo har været i Miljø- og Fødevareministeriet siden 2010.

Nanna Henning

Nanna Henning
Afdelingschef, Rigsrevisionen

Nanna er chef for Rigsrevisionens stabsafdeling. Hun er medlem af direktionen og varetager den daglige kontakt til Statsrevisorerne og foretager besigtigelsesrejser med Rigsrevisor. Nanna har tidligere undervist i offentlig revision på CBS, og hun er medlem af Advisory Board for cand.merc.aud. Hun har desuden været formand for Professional Standards Committee under INTOSAI - en organisation for ca. 200 af verdens rigsrevisioner.

David Salomonsen

David Salomonsen
CSR-Chef, Københavns Kommune

Som CSR chef indtager David en aktiv rolle over for kommunens mange leverandører og tilskudsmodtagere, og udfører dybdegående, dialogbaserede kontroller af compliance og præventive initiativer. David har tidligere været advokat hos Horten og han er en aktiv underviser på Københavns Universitet i bl.a. Menneskerettigheder.
Kristian Laden-Andersen

Kristian Laden-Andersen
Manager, Deloitte

Kristian er ekspert i risikoidentifikation og –analyse. Han bistår offentlige myndigheder og private virksomheder i etablering af ERM-programmer (Enterprise Risk Management), som skal identificere og minimere risici. 
Jeppe Albæk Thomsen

Jeppe Albæk Thomsen
Director, Novo Nordisk

Jeppe er cand. mag. i psykologi og sundhedsfremmestrategi. Han har 10 års erfaring med kompetenceudvikling og træningsprogrammer for alle faglige niveauer. Jeppe er i dag uddannelseschef med det globale ansvar  for strategisk udvikling, drift og optimering af Kompetenceudviklings- og Compliancetræningsprogrammer i Novo Nordisk. 
Lasse Frost

Lasse Frost
Senior Behavioral Designer, Implement

Lasse er adfærdsdesigner og har fingeren på pulsen når det handler om hvordan man skaber forandring ved at ændre folks adfærd. Lasse har tidligere arbejdet for bl.a. /KL.7.

Det siger tidligere deltagere


Det bedste Djøf-kursus jeg har været på længe.
Kirsten Kjeldsen Jakobsen, Institutsekretariatsleder, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

Kursets form

Kurset består af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog. Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem dig og de andre deltagere er i centrum.
 • Forberedelse. Du skal forberede dig til hver undervisningsgang. Fx. skal du læse relevant litteratur eller løse forskellige opgaver.

Jens Teilberg Søndergaard er den gennemgående tovholder på kurset, og du møder også en række gæsteundervisere, som giver dig forskellige indlæg, perspektiver og cases om compliance.

Kurset svarer til 21 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Myndighederne tillader fortsat, at vi gennemfører kurser med op til 500 deltagere.

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. Er I flere end 10 inkl. underviser på et kursus gælder en række ekstra sikkerhedskrav.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  14.750 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  14.750 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  16.750 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 2. marts 2021, kl. 9.00 - 16.30 - modul 1

  8. april 2021, kl. 9.00 - 16.30 - modul 2

  5. maj 2021, kl. 9.00 - 16.30 - modul 3

 • Sted
 • Villa Copenhagen, Tietgensgade 35, 1704 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 33311
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. februar 2021 kl. 16:30


  Afmeldingsfrist
  2. februar 2021
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursusansvarlig
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


  Din sikkerhed ved brug af Zoom
  Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

Se alle