]]>

Arrangement

Forsvarsforbeholdet - ja eller nej?

Kom til en spændende aften, hvor en af Danmarks førende forskere og underviser i forsvars- og sikkerhedspolitik vil sætte os ind i, hvad Ruslands invasion af Ukraine reelt har betydet for Danmark, og hvilke fordele og ulemper, der er ved forsvarsforbeholdet.

Hvad handler arrangementet om?

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine er det blevet besluttet, at danskerne den 1. juni 2022 skal stemme om forsvarsforbeholdet. Men skal vi stemme ja eller nej til at deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?

Vi debatterer blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder forsvarsforbeholdet egentlig for Danmark?
  • Hvilke fordele og ulemper er der ved det danske forsvarsforbehold?
  • Hvad ville det konkret medføre af ændringer for Danmark, hvis vi fik et fælles europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar?
  • Hvilke bevægelser ser vi generelt?
  • Hvilke ændringer har situationen i Ukraine medført i de bevægelser, vi så frem til urolighederne?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som ph.d. lektor Peter Viggo Jakobsen og public affairs-rådgiver Bjørn Bisserup belyser i denne paneldebat, der bliver modereret af Clement Kjersgaard.

Tag en gæst med 

Til arrangementet i Aarhus må du tage en gæst med, der ikke er medlem af Djøf. Du tilmelder din gæst ved at sende en mail til Tine Grønbæk Jørgensen på dk¤kammeradvokaten¤tigj med oplysning om navn, mobilnummer og mail senest den 19. maj.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle