]]>

Konference

Forvaltningskonferencen

Kom til debat om, hvordan innovative embedsmænd kan folde sig ud i en driftssikker forvaltning, når den offentlige sektor skal ruste sig til fremtiden. En fremtid, der kræver langsigtede løsninger frem for kortsigtet politikudvikling.

Dato og sted

10. februar 2022
København S

Varighed

09:00-16:00

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Forvaltningskonferencen sætter fokus på, hvordan både det politiske system og embedsværket skaber plads til, at embedsmænd kan være mere innovative, samtidig med at de fortsat driver en driftssikker forvaltning. Hvordan skaber vi det fornødne rum til udvikling og innovation til de mange udfordringer, der står i kø for at blive løst?

På konferencen får du bud på forskellige veje til at skabe udviklingsrum for den innovative embedsmand enten gennem organisering, ved digitalisering af arbejdsprocesser og lovgivning, ved nye ledelsesformer eller ved at arbejde med den fysiske arbejdsplads. Du får også perspektiver på, hvordan embedsværket og den offentlige forvaltning kan medvirke til at skifte fokus fra den dominerende dag til dag-politik til en mere langsigtet samfundsudvikling. 

Sådan forløber konferencen

En minister åbner konferencen og giver sine perspektiver på konferencens temaer. Dernæst debatterer fire folketingspolitikere, hvad det kræver af den innovative og driftssikre embedsmand, hvis vi skal understøtte en langsigtet samfundsudvikling bedre. Som start på konferencens andet tema giver tre embedsmænd deres bud på embedsværkets levering af løsninger i spændingsfeltet mellem udvikling og drift. 

Eftermiddagen består af to paneldebatter, som hver indledes af en forsker. Debatterne handler om fremtidens moderne offentlige arbejdsplads i lyset af digitaliserede arbejdsprocesser, digitaliserede ydelser og ændret borgerkontakt. Vi ser også nærmere på, hvordan vi kan indrette fleksible organisationer, og hvad forandringerne betyder for arbejdspladsens udformning både i forhold til tid, sted og rum.

Konferencens moderatorer er Claes Nilas og Mette Østergaard.

 

3 for 2-rabat

Tilmeld jer 3 kolleger, og betal kun for 2. Når I har tilmeldt jer, skal I skrive til Karin Rasmussen på dk¤djoef¤kir for at få rabatten. Husk at angive arbejdspladsen og alle navne i mailen.

Program

 • Kl. 8.45

  Tjek ind
 • Kl. 9.00

  Velkommen ved Claes Nilas
 • Kl. 9.10

  Minister åbner konferencen
 • Kl. 9.35

  Tema 1: Den innovative og driftssikre embedsmand

  På konferencens første tema får du perspektiver på, hvordan embedsmænd kan udvikle og innovere i samspillet med omverdenen, men inden for et driftssikkert beslutningshierarki.

  Du kan høre en debat om, hvordan samspillet mellem den driftssikre og den innovative embedsmand kan folde sig ud og sikre en langsigtet samfundsudvikling.

  Den driftssikre embedsmand kender det politiske landskab, lever op til politikernes forventninger og har embedsmandsdyderne på rygraden. Den innovative har selvstændige idéer, motiverer, er anderledes, griber medarbejderpleje an på nye måder, dyrker nye fagligheder, baserer sig på tillidsbaseret ledelse og gør sig fri af nulfejlskulturen.

  I debatten kan du møde:

  • Martin Lidegaard, medlem af Folketinget, Radikale Venstre, fhv. minister
  • Ulla Tørnæs, medlem af Folketinget, Venstre, fhv. minister
  • Mette Abildgaard, medlem af Folketinget og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti
  • Jeppe Brus, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
 • Kl. 10.50

  Formiddagspause
 • Kl. 11.00

  Tema 2: Hvordan kommer vi væk fra dag til dag-politik?

  På konferencens andet tema får du indsigt i, hvordan vi kan ændre dag til dag-politikken og imødekomme behovet for en fremsynet samfundsudvikling med langsigtede reformer.

  Vi starter med et oplæg af en norsk departementschef, der giver perspektiver på fordele og ulemper ved at arbejde med langtidsplaner i Norge.

  Derefter kan du høre debat om, hvordan vi skaber rum til at adressere de grundlæggende strukturproblemer i samfundet, der presser sig på som fx den demografiske udvikling, manglen på arbejdskraft inden for en række sektorområder, klimaudfordringen med opfyldelse af verdensmålene og mange flere.

  Hvordan kommer vi væk fra politik, der drejer sig om konflikter og det taktiske spil, og hen mod de langsigtede perspektiver og løsninger? Er det en ny nordisk velfærdsreform med plads til både de skæve, de unge usikre, de ældre, der har behov for individuel pleje, og alle andre, der er brug for?

  I debatten kan du møde:

  • Stig Henneberg, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune
  • Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet
 • Kl. 12.15

  Frokost
 • Kl. 13.10

  Tema 3: Borgeren, det offentlige og den digitale revolution

  Konferencens tredje tema ser nærmere på, hvor den offentlige forvaltning står i den digitale revolution i samfundet. Vi starter med et forskeroplæg af lektor Hanne Marie Motzfeldt fra Center for informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun fortæller om, hvordan det juridiske arbejde er under pres med digitalisering af sagsbehandling. Du får også eksempler på offentlige forvaltninger, der har ændret praksis i mødet med borgeren og har fundet smartere måder at organisere arbejdet på, nu hvor nogle processer bliver digitale.

  Vi debattere, hvad der skal til for at:

  • indfri høje faglige og kvalitative forventninger fra den stærke borger
  • forstå forskellige typer af borgeres forventninger og ønsker til det offentlige
  • gå fra standardydelser til individuel behandling i en mere agil og omstillingsparat offentlig administration
  • levere ny kommunikation og nye muligheder for digital interaktion med det offentlige.

  I debatten kan du møde:

  • Hanne Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Center for informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Christian Lützen, direktør, Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet
  • Ingeborg Gade, direktør, Ankestyrelsen
 • Kl. 14.15

  Eftermiddagspause
 • Kl. 14.35

  Tema 4: Organiseringen af den perfekte (offentlige) arbejdsplads

  På konferencens sidste tema får du indblik i, hvordan måden, de offentlige organisationer organiserer og udvikler sig på, kan få betydning for deres evne til at tiltrække dygtige medarbejdere. Der er et stigende behov for, at de offentlige organisationer er åbne for nye idéer og strømninger, så de fortsætter med at være attraktive arbejdspladser for kommende generationer.

  Ph.d. Lise Dahl Arvedsen lægger for med perspektiver på fremtidens offentlige arbejdsplads og generelle tendenser i tiden for måden at organisere sig på, arbejde på og lede på. Dernæst bliver du præsenteret for eksempler på offentlige arbejdspladser, der har arbejdet på forskellige måder med organisering, både de fysiske rammer, men også beslutningskraften, der er decentraliseret og flyttet ud i organisationen.

  Vi debatterer, hvordan vi:

  • gør de offentlige arbejdspladser attraktive, særligt for unge
  • bruger de gode erfaringer fra hjemsendelse og hjemmearbejde på arbejdspladsen
  • imødekommer forventningerne til en større work-life-balance fra moderne embedsmænd
  • tilbyder forskellige former for ansættelser og mulighed for diversitet.

  I debatten kan du møde:

  • Lise Dahl Arvedsen, forsker i virtuel og hybridledelse, samt partner hos Augmenti
  • Mette Aagaard, udviklingschef, Slagelse Kommune
 • Kl. 15.55

  Moderatorerne runder dagen af
 • Kl. 16.00

  Tak for i dag
 • Hvem er oplægsholdere?

  Claes Nilas

  Claes Nilas
  Direktør, Hjemrejsestyrelsen

  Claes har været direktør i Hjemrejsestyrelsen siden oprettelsen i efteråret 2020, og han har dermed et helt unikt indblik i sagsområdet vedrørende hjemrejse og repatriering. Claes har ligeledes stor erfaring med udlændingeområdet generelt som tidligere direktør i Udlændingestyrelsen og vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Claes har desuden været departementschef i tre forskellige ministerier. Senest har Claes skrevet bogen ’Migrationsjura’, og han har en årelang erfaring som ekstern lektor på KU, bl.a. i udlændingeret og straffeproces.
  Mette Østergaard

  Mette Østergaard
  Chefredaktør

  Mette er chefredaktør på Berlingske og udgør sammen med ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, Berlingskes chefredaktion. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har tidligere været chefredaktør for TV 2 News samt redaktionschef og politisk redaktør på Politiken.

  Martin Lidegaard

  Martin Lidegaard
  Medlem af Folketinget for Radikale Venstre

  Martin er 1. næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe og Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Han er bl.a. forhenværende udenrigsminister og klima, energi- og bygningsminister. Han er uddannet cand.comm. og har tidligere arbejdet som informationschef og kommunikationsrådgiver.
  Ulla Tørnæs

  Ulla Tørnæs
  Medlem af Folketinget, Venstre, fhv. minister

  Ulla er tidligere undervisningsminister, uddannelses- og forskningsminister, minister for udviklingsbistand og minister for udviklingssamarbejde. Hun har flere års erfaring fra Folketinget og Europa-Parlamentet. Hun er uddannet erhvervssproglig korrespondent og har siddet i forskellige bestyrelser.
  Mette Abildgaard

  Mette Abildgaard
  Medlem af Folketinget og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti

  Mette blev valgt ind i Folketinget ved valget i juni 2015. Hun er uddannet i Offentlig administration og Kommunikation fra Roskilde Universitet og har en cand.soc. Hun er også tidligere medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden.
  Rane Willerslev

  Rane Willerslev
  Direktør, Nationalmuseet

  Rane er tidligere professor i social antropologi ved Århus Universitet. Han fik i 2003 en ph.d. fra University of Cambridge og i 1996 en mastergrad i visual antropologi fra University of Manchester. Rane er desuden forfatter, en aktiv debattør og formidler af sin forskning.
  Hanne Marie Motzfeldt

  Hanne Marie Motzfeldt
  Lektor i digital forvaltning, ph.d., cand.jur., Center for informations- og innovationsret, Københavns Universitet

  Hanne Marie beskæftiger sig med digital forvaltning ved Københavns Universitet. Hun er en af de førende juridiske eksperter inden for digital forvaltning og databeskyttelse, og hun har bl.a. været ansat hos Folketingets Ombudsmand. Hanne Marie er en kendt stemme i den offentlige digitaliseringsdebat, og forskningsmæssigt har hun udgivet mere 70 nationale og internationale publikationer om emnet.
  Christian Lützen

  Christian Lützen
  Direktør i Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet

  Christian er tidligere fuldmægtig, ministersekretær og kontorchef på udlændingeområdet. Han har også været afdelingschef i By, Bolig og Landdistriktsministeriet. Han er uddannet cand.jur.
  Mette Aagaard

  Mette Aagaard
  Udviklingschef, Slagelse Kommune

  Mette er her ansvarlig for at udvikle den medledende organisation, der skal præge #Kommunepånymåde, som er Slagelse kommunens løfte og vision. Mette har lang erfaring med organisations- og ledelsesudvikling fra både ind- og udland og har tidligere haft topchef poster i bl.a. Novo Nordisk og Bjarke Ingels Group. Hun er certificeret sociokrat og været medstifter af den skandinaviske gren af den globale sammenslutning Sociocracy for All.
  Signe Primdal Lyndrup

  Signe Primdal Lyndrup
  Vicedirektør, Bygningsstyrelsen

  Lise Dahl Arvedsen

  Lise Dahl Arvedsen
  Ph.d., partner hos Augmenti og ekstern lektor på CBS

  Lise forsker i virtuel og hybridledelse. Hun er partner hos Augmenti, et forskningsbaseret konsulenthus med fokus på både strategi og rådgivning af virksomheder, teams og ledere om det virtuelle og hybride samarbejde. Derudover er hun ekstern lektor på CBS, hvor hun blandt andet underviser i forandringsledelse og den digitale organisation. Lise er også medlem af bestyrelsen i EMCC.
   
  Jeppe Bruus

  Jeppe Bruus
  Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet

  Jeppe Bruus er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet 2007. Jeppe Bruus er Socialdemokratiets politiske ordfører. Han blev valgt ind i Folketinget i Københavns Omegns Storkreds ved valget den 5. juni 2019.
  Adrian Lloyd Hughes

  Adrian Lloyd Hughes

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • Sted
  • Radisson Blu Scandinavia, Amager Boul. 70, 2300 København, Denmark
  • referencenr.
  • 35579
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   10. januar 2022 kl. 16:00
  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle