]]>

Kursus

Ledelse og coaching

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at lede dine medarbejdere og teams med spørgsmål, så de selv finder gode faglige svar.

Startdatoer

31/08-22
København K
07/02-23
København V

Varighed

3 dage
9.00 - 16.00

Pris

9.150 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Du er leder eller uformel leder, og du ønsker at udvikle dine kompetencer, så du kan lede og gennemføre coachende samtaler.
 
Du ønsker at bruge coachingværktøjer fleksibelt i din egen ledelsespraksis og blive klædt på til at gennemføre hele coachingsamtaler på både individ- og teamniveau. 

Du kan tage ’Ledelse og coaching’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse og coaching’ bliver du præsenteret for forskellige teorier, modeller og metoder, så du får styr på de vigtigste aspekter inden for coaching som et ledelsesredskab. Først og fremmest kommer du til at træne coaching – både på og mellem undervisningsgangene. 

I løbet af modulet styrker du dine samtalekompetencer og din forståelse for rammesætning, både når det gælder coaching af den enkelte i dagligdagen, mere strukturerede coachingforløb og coaching af teams.

Du får indblik i temaerne:

 • coaching i et historisk perspektiv
 • coaching som samtaledisciplin
 • ledelsesbaseret coaching
 • organisationens udbytte af coaching
 • coaching af teams – facilitering og udvikling
 • muligheder og faldgruber ved coaching.

Opbygning

Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Dag 1

  Lederens coachende kompetencer

  31. august 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag på ’Ledelse og coaching’ fokuserer på, hvor coachingbegrebet kommer fra, og hvorfor coaching er interessant som ledelsesredskab. Du får de grundlæggende begreber på plads for coaching som samtaledisciplin. Sammen træner vi kunsten at strukturere samtalen og facilitere dialogen ved at stille gode spørgsmål.

  Dagen giver dig:

  • viden om coaching som historisk udviklet fænomen
  • indsigt i, hvorfor coaching er en vigtig ledelseskompetence
  • oversigt over forskellige tilgange i coaching
  • træning i at lede samtaler og stille åbne spørgsmål
  • metoder til at strukturere en coachende samtale
  • coaching i døråbningen – den korte coachende samtale.
  Læs mindre
 • Dag 2

  14. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 får du indblik i ledelsesbaseret coaching. Når ledere coacher, er formålet at understøtte kvalitet og udvikling i opgaveløsning. Den kontekst stiller særlige krav til dine evner til at sætte klare rammer og skabe en kontrakt og et fokus, der sikrer et organisatorisk udbytte af coaching.

  Dagen giver dig:

  • viden om ledelsesbaseret coaching som særligt koncept for coaching i organisationer
  • indsigt i, hvordan du initierer coachende processer i egen organisation
  • træning i at bruge funktionskædemetoden som ramme for din coaching
  • metoder til at forberede og gennemføre ledelsesbaseret coaching
  • forståelse for coaching som en særlig ledelsesstil blandt andre
  • viden om kobling af ledelsesbaseret coaching til andre samtaletyper.
 • Dag 3

  28. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den sidste dag fokuserer på, hvordan coaching også kan bidrage til at facilitere problemløsning og udvikling i et team. Vi sætter fokus på den nødvendige rammesætning for at understøtte processen konstruktivt.

  Dagen giver dig:

  • viden om teams som begreb og lederens position i forhold til teamet
  • træning i at gennemføre en ledelsesbaseret teamcoaching
  • refleksioner over magt og etik i ledelsespositionen, når du coacher
  • forståelse af muligheder og faldgruber, når du coacher dit team
  • metode til at anvende aktionslæring i praksis, når du coacher teamet
  • input til forberedelse af eksamensprojekt.

Du kunne også være interesseret i:

Se alle