]]>

Pensionistnetværk og arrangementer

Find aktuelle arrangementer for pensionister og læs om de forskellige netværk, som du kan deltage i.

Tidspunkt
Titel
Målgruppe
Sted
Pris

Netværk

Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle og udbygge netværk for medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf med henblik på at kombinere faglig og social kontakt med tidligere kolleger.

Har du et forslag til oprettelse af et netværk eller lignende i dit område, så er du velkommen til at kontakte Djøf Netværk på dk¤djoef¤ana. Her kan du også få nærmere oplysninger om grupperne under "Tid til Eftertanke" nederst på siden.

Aktivitetsudvalg Nordjylland

Netværket afholder sine møder privat hos deltagerne. Kontaktperson er Hans Jakob Jensen, som kan kontaktes på telefonnummer 61 65 86 28 eller com¤gmail¤hansjakobjensen4.

Aktivitetsudvalg Midtjylland

Kontaktperson er Jens Albertsen, som kan kontaktes på com¤gmail¤albertsen54.

Aktivitetsudvalg Sydjylland

Kontaktperson er Claus Gerner Rasmussen, som kan kontaktes på 74 42 30 44/51 25 52 66 eller dk¤privat¤rojumvej64.

Aktivitetsudvalg Fyn

Kontaktperson er Kirsten Thomsen, som kan kontaktes på telefonnummer 30 32 52 73 eller com¤gmail¤kirsten.thomsen122

Aktivitetsudvalg Hovedstaden

Kontaktperson er Torben Conrad, som kan kontaktes på com¤gmail¤Torben.Conrad 

Aktivitetsudvalg Sjælland

Kontaktperson er Jens Peter Sørensen, som kan kontaktes på com¤gmail¤jenspetersemail 

Tid til eftertanke København

Idéen med netværket er at organisere en række diskussionsgrupper, som kan drøfte og bearbejde skiftende aktuelle temaer.

Arbejdsform og spilleregler er:

  • Netværket er åbent for alle medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf.
  • Kommunikationen i netværket er baseret på mail.
  • Det samlede netværk mødes 1 gang årligt.
  • På netværksmøderne etableres emnegrupper med 3-10 deltagere, som selv fastlægger emne.
  • Emnegrupperne bearbejder normalt deres tema i løbet af 1 år.
  • Emnegrupperne kan mødes i Djøfs lokaler, eller de kan mødes privat.

Ideen er, at emnegrupperne opløses, når de har afsluttet deres arbejde, og deltagerne kan vælge sig ind i nye emnegrupper, men der er også grupper, som har eksisteret i flere år.

Kontaktperson er fhv. manager Palle Rasmussen, som kan kontaktes på telefonnummer 35 85 36 86 eller på dk¤pallefix¤lenepalle.

Tid til eftertanke Aarhus 

Her har vi 1 netværksgruppe "Samfundsvidenskabelig læsegruppe". Jens Albertsen er kontaktperson - emailadresse: com¤gmail¤albertsen54.

Vigtig GDPR information

Når du melder dig til en temagruppe oplyser du dit navn og din mail så tovholderen efterfølgende kan komme i kontakt med dig og de øvrige tilmeldte. Planlægning af aktiviteter i gruppen foregår i privat regi og den behandling af personoplysninger, der kan forekomme sker dermed ikke under Djøfs dataansvar.

Hvis du har spørgsmål til gruppens aktiviteter eller andet kan du henvende til tovholderen.
God fornøjelse med aktiviteterne i grupperne. 

Nuværende grupper

Aktiegruppe

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Målet er at drøfte aktier set fra et helikopterperspektiv. Udgangspunktet er markedets dynamik. Der investeres ikke i fællesskab.
Tovholder: Erling Gotenborg, com¤gmail¤erlinggotenborg

Arkitektur i Hovedstaden 

Udflugter til bygningsværker og gennemgang af den tilknyttede arkitekturhistorie, stilarter og historien bag. 
Grundet den store tilslutning til gruppen er der for tiden fire netværk i gang.

Gruppe 1
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Gudrun Margrethe Møller, dk¤live¤gudrunmoller eller telefonnummer 21 94 67 05

Gruppe 2
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Elisabeth Hultcrantz, com¤hotmail¤elisabethhultcrantz

Gruppe 3 
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Gunna Hofdahl, dk¤live¤gunna2011

Gruppe 4
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Gunna Hofdahl, dk¤live¤gunna2011

Gruppe 5
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Gunna Hofdahl, dk¤live¤gunna2011¤Gunna Hofdahl

Aktuelle temaer

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Palle dk¤pallefix¤lenepalle

Danmark Dejligst - rejsegruppe

Gruppen er lukket for flere deltagere, men vi hjælper gerne en ny gruppe i gang.
En gruppe for os, der gerne vil tage på ture rundt i landet, nær og fjern. Nyde naturen, udforske egne, landskaber, udvikling, særkender- i godt selskab.
Vi planlægger og 'kører' sammen.
Tovholder:Vera Eckhardt, com¤gmail¤verasmail17 

Danmark og det europæiske arvegods i historisk perspektiv

Gruppen er åben for flere deltagere. Vores formål er at se på nogle historiske udviklingstræk i Europa de seneste par århundreder og sammenhængen med tilsvarende udvikling i Danmark. Vi arbejder hver især med delemner af relevans for hovedtemaet, som vi formidler til hinanden, fortrinsvis i skriftlig form. Vi holder et fastlagt månedligt møde, hvor vi diskuterer og giver sparring på hinandens arbejder samt eventuelt bidrager med yderligere litteratur og kilder.
Tovholder: Anne Maria Henriksen, dk¤mail¤henriksen-a 

E-Learning

Gruppen er åben for flere deltagere.
Følger universitetskurser, der er udbudt på nettet. E-Learning-gruppen prøver at udnytte de muligheder, som internettet i stort omfang åbner, til i fællesskab at knytte an til vederlagsfrit udbudte kurser (et ad gangen, hidtil alene engelsksprogede) og til at deltage i disse kurser, dels på egen hånd, dels gennem at mødes og i fællesskab bearbejde kursusmaterialet. Med forskellig deltagelse har e-Learning-gruppen indtil videre blandt andet været igennem kurser om 'Roman Art and Archaeology' og 'Introduction to Ancient Egypt and its Civilization'. Et igangværende kursus er 'Social Norms, Social Change, No I'.
Tovholder: Jens Fejø, com¤gmail¤jensfejoe

Filmsocietetet

Gruppen er åben for flere deltagere.
Filmsocietetets medlemmer har ønske om at blive beriget gennem at mødes, at se film, at tale om og diskutere film, og i det hele taget at få det maksimale udbytte af film og filmsamvær. Gruppen er ikke fastgroet i traditioner.
Tovholder: Jens Fejø, com¤gmail¤filmsocietetet

Finansgruppen

Gruppen er åben for flere deltagere.
Finansgruppen diskuterer aktuelle temaer i samfundsudviklingen med fokus på økonomiske og retssikkerhedsmæssige aspekter.
Gruppen lægger vægt på at få belyst sammenhænge og strukturer, uden at vi nødvendigvis søger enighed om en konklusion.
Tovholder: Lone Abel, com¤gmail¤lone.abel

Gamle film - klassikerne

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Mødes privat til middag og ser samt drøfter filmklassikere.
Tovholder: Jørgen Valerius, com¤hotmail¤j.valerius 

Grænsedragning mellem offentlig og privat sektor

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Hans Wallind, com¤gmail¤hans.wallind

International økonomi og politik (IØP)

Gruppen er lukket for flere deltagere.
Diskussion og debat inden for aktuelle IØP-emner. Fx Perspektiver for Ruslands økonomi og politiske udvikling. 
Tovholder: Ellen Margrethe Løj, com¤gmail¤ellenloej

Klima og grøn omstilling

Gruppen er åben for flere deltagere.
Gruppen har fokus på, hvordan vi både samfundsmæssigt og personligt kan gøre en indsats for at forbedre klodens klima og styrke den grønne omstilling til gavn for miljøet. Det gælder alt lige fra at finde en Djøf-vinkel på ansvarlige investeringer i fx pensionskasseregi til personlig miljørigtig adfærd i dagligdagen. Gruppen indhenter forskellige oplæg – eventuelt fra inviterede oplægsholdere – og drøfter herudfra perspektiver og mulige indspil udadtil fx til offentligheden.
Tovholder: Torkil Groving, dk¤mail.tele¤torkil

Kunst og kultur

Gruppen er lukket for flere deltagere.
Galleribesøg - teater.
Tovholder: Jytte Heje Mikkelsen, com¤gmail¤jhejemikkelsen

Netværket for Pensionerede Politimestre

Gruppen er lukket.
Netværket afholder sine møder i Djøf.
Tovholder: forhenværende politimester Karsten Petersen, som kan kontaktes på dk¤mail¤kpeng21

Ny IT-teknologi

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Medlemmerne skal have gode IT-kompetencer. Emnerne ligger indenfor rammerne af digitalisering og anvendelse af ny teknologi.
Tovholder: Torben Reiff, dk¤mail¤reiff

Ski og bridge

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Jørgen Valerius, com¤hotmail¤j.valerius

Skriv selv

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Der bliver arbejder bredt, idet vi arbejder med noveller, digte, romaner, 
essays, erindringer med mere.
Tovholder: Michael Hart-Hansen, eu¤hart-hansen¤michael

Velfærdssamfundet under pres

Gruppen er åben for flere deltagere.
Det danske velfærdssamfund er under pres. Vi lever i et af verdens rigeste og lykkeligste samfund, men der er tunge skyer. Samfundskontrakten mellem politikere og vælgere knager, mens landet gynger gennem oprørte vande af intolerance og populisme både nationalt og internationalt. Ulighed i økonomi og muligheder er et tilbagevendende emne. Og så er der flere myter i spil end nogensinde. Gruppen byder på spændende diskussioner. 
Tovholder: Peter Krygell, com¤hotmail¤peterkrygell eller telefonnummer 30 64 54 24

Vingruppen Sybaritterne

Blandt Djøfs gode netværksgrupper for pensionister, er der nu også mulighed for en vingruppe. Deltagelse i gruppen kræver ikke særligt kendskab til vin, men lyst til blandt andet at drøfte og gerne smage på vin og blive klogere vedrørende vin.
Sybaritter er betegnelsen for beboerne, som efter sigende levede i overflod og vellevned i den græske koloni i Sybaris.
Tovholder: Michael Lerche, dk¤email¤lerche eller telefonnummer 22 87 90 52

Spar penge med gode rabatter

Som medlem af Djøf får du adgang til mange stærke rabatordninger. Få rabat på alt fra forsikringer, ferieboliger, delebiler til dine dagligvarer og nyheder.

Se alle rabatordninger