]]>

Djøf

Strategi

Djøf arbejder for at skabe de bedste forudsætninger i medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder.

Djøf er dannet af medlemmerne for medlemmerne. Vores vigtigste opgave er at varetage medlemmernes interesser og styrke deres studie- og arbejdsliv. Både kollektivt og individuelt.

Vi arbejder vedvarende for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår. Vi inspirerer til karrierevalg, faglig udvikling og tilbyder netværk. Vi synliggør djøfernes værdi i samfundet.

Djøfs medlemmer studerer og arbejder inden for erhvervsøkonomi og samfundsvidenskab. De er ansat på alle niveauer i den private og offentlige sektor i Danmark og i udlandet.

Purpose

Djøf rækker ud og skaber stærke alliancer og tiltag på tværs af forskelligheder til gavn for alle. At få samfundet til at finde sammen i fælles interesse er netop vores samfundsambition. Vi mener, at vi skal forme fremtiden sammen.

Medlemmernes styrke og vores position og erfaring giver os forudsætningerne for at kunne bidrage til løsninger på samfundsudfordringer. Så vi kan skabe gode vilkår på arbejdsmarkedet i et velfungerende samarbejde med andre interessenter.

Djøf skal være til stede i samfundsdebatten med udgangspunkt i et mål om et samfund med sammenhængskraft og demokratisk dialog.
Henning Thiesen
Henning Thiesen, formand for Djøf

Strategi: Form fremtiden sammen

Djøf skal som faglig organisation se ud over sig selv og bruge den værdi, medlemmerne skaber, som afsæt for at bidrage til udvikling af samfundet.
Thomas Therkildsen
Tomas Therkildsen, adm. direktør

Fire temaer danner rammen for Djøfs strategi frem til 2022, hvor fokus særligt er på flere og mere tilfredse medlemmer.

  1. En del af løsningen - Djøf skal sætte dagsorden i spørgsmål med stor betydning for både djøferne og samfundet som helhed. Med Djøfs purpose som ledestjerne skal djøferne og deres kompetencer ses som en vigtig del af løsningen på fremtidens udfordringer. 

  2. Det gode arbejdsliv – Djøfernes arbejdsliv er under forandring; vi lever længere, og arbejdslivet slutter senere. Djøf skal understøtte, at djøferne får et meningsfyldt arbejdsliv og høj trivsel.

  3. Dit digitale Djøf – Djøfs digitale medlemsunivers skal gøre det nemt og inspirerende at anvende medlemsydelser og services relevante for det enkelte medlem.

  4. Dit attraktive medlemskab - Djøf-medlemskabet skal skabe høj værdi for alle medlemsgrupper, så flere medlemmer fastholder deres medlemskab og flere nye melder sig ind. 

Politik og analyse

Djøfs politikker og analyser giver nye perspektiver på arbejdslivet og understøtter den fælles identitet i Djøf. Politikkerne er et redskab til at synliggøre medlemmernes interesser og behov over for omverdenen. Analyserne understøtter og kvalificerer den politiske debat og støtter rådgivningen af medlemmerne.