Djøf

Strategi

Djøf arbejder for at skabe de bedste forudsætninger i medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder.

Djøf er dannet af medlemmerne med det formål at varetage deres interesser og styrke deres studie- og arbejdsliv. Både kollektivt og individuelt. 

Djøferne er kendetegnet ved at være meget kompetente mennesker, som motiveres af at skabe værdi for de virksomheder og organisationer, de arbejder i. De ser ud over sig selv. Og de er engagerede i samfundet omkring dem. 

Derfor er det også naturligt, at Djøf som faglig organisation ser ud over sig selv og bruger medlemmernes kompetencer og værdiskabelse som afsæt for at bidrage til udvikling af samfundet. 

Vores vision er at være som medlemmerne: Altid en kompetent og værdiskabende medspiller i arbejdslivet.
Missionen er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Purpose

Medlemmerne motiveres af at skabe værdi for de virksomheder og organisationer, de arbejder i. De ser ud over sig selv. Og de er engagerede i samfundet omkring dem. Derfor er det også naturligt, at Djøf som organisation arbejder for det samfundsengagement og bruger medlemmernes kompetencer og værdiskabelse som afsæt for at bidrage til udviklingen.

Djøfs purpose handler således om at få samfundet til at finde sammen i fælles interesse og finde nye muligheder sammen.

Djøf skal være til stede i samfundsdebatten med udgangspunkt i et mål om et samfund med sammenhængskraft og demokratisk dialog
Henning Thiesen
Henning Thiesen, Formand for Djøf

Strategi: Form fremtiden

Vi arbejder med et højere samfundsmæssigt formål, som medlemmerne kan identificere sig med. I vores strategi er det afgørende, at vi følger og tilpasser os arbejdsmarkedets udvikling og skaber mulighed for at medlemmerne kan medudvikle og bruge hinanden. Vores medlemstilbud skal være tidssvarende og kommunikationen er individualiseret
Thomas Therkildsen
Tomas Therkildsen, adm. direktør

Fire temaer danner rammen for Djøfs strategi frem til 2020, hvor mødet med medlemmerne er af allerstørste betydning

  1. En del af løsningen - Djøferne er en del af løsningen og skaber værdi for samfund og virksomheder. Det er den dagsorden, der skal nå bredt ud og på sigt være med til at forbedre djøfernes og Djøfs image. 

  2. A Working Future - Indsigt, inspiration og medlemstilbud skal styrke djøferne på fremtidens arbejdsmarked ved at fokusere på de udfordringer, vi står overfor og synliggør de kompetencer, der er brug for fremover.

  3. Dit digitale Djøf - Et individualiseret digitalt medlemsunivers skal gøre det nemt og inspirerende at anvende medlemsydelser og services.

  4. 100.000 i 2020 - Jo flere vi er, jo stærkere er vi, når vi skal skabe de bedst mulige rammer for medlemmerne. Mange medlemmer giver slagkraft, indflydelse og en stærk økonomi til medlemsservice. 

Politik og analyse

Djøfs politikker og analyser giver nye perspektiver på arbejdslivet og understøtter den fælles identitet i Djøf. Politikkerne er et redskab til at synliggøre medlemmernes interesser og behov over for omverdenen. Analyserne understøtter og kvalificerer den politiske debat og støtter rådgivningen af medlemmerne.