]]> ]]>

Djøf

Ferie for direktører

Som direktør skal du være opmærksom på, hvilke vilkår der gælder for din ferie. Læs mere om ferie for direktører her.

Direktører bliver efter deres selvstændige stilling sidestillet med arbejdsgivere og bliver derfor ikke betragtet som ansat i en tjenestestilling. Dette indebærer, at direktører ikke er omfattet af ferieloven og dennes regler om optjening og afvikling af ferie, udbetaling af ferietillæg under ansættelsen, udbetaling af feriegodtgørelse ved fratræden mv.

Ovennævnte indebærer, at direktøren fra tiltrædelsestidspunktet og hvert kalenderår har ret til den aftalte ferie med sædvanligt vederlag. Direktøren skal således ikke først optjene retten til ferien. Omvendt har direktøren ved fratræden ikke noget krav på at få udbetalt feriegodtgørelse til dækning af ferie i det kommende ferieår.

Parterne kan imidlertid i direktørkontrakten aftale, at ferieloven skal finde anvendelse på ansættelsesforholdet. Dette vil bl.a. medføre, at direktøren har krav på ferietillæg under ansættelsen samt feriegodtgørelse ved fratræden. En sådan aftale kan dog ikke gøres gældende i forhold til tredjemand, hvilket navnlig er et spørgsmål i forbindelse med behandling af krav i konkursboer og hos Lønmodtagernes Garantifond.

Er det ikke i direktørkontrakten aftalt, at ferieloven skal finde anvendelse på ansættelsesforholdet, er udgangspunktet at direktøren har ret til ferie af samme længde som den, der følger af den til enhver tid gældende ferielov.