]]> ]]>

Djøf

Feriepenge via feriekontobevis og feriekort

Hvordan er reglerne, hvis du skal have udbetalt dine feriepenge via et feriekontobevis eller et feriekort?

Slut med feriekontobevis og underskrifter

Fra og med 2011 skal du selv taste din ferie via selvbetjening eller på TastSelv-telefonen på Feriekontos hjemmeside. Kommuner og a-kasser skal ikke længere skrive under på, at du holder ferie eller er forhindret i at holde ferie.

Du får et brev med posten i marts måned, hvor der står, hvor mange feriedage, du har optjent.

Du kan herefter vælge at indtaste din ferie på FerieKontos selvbetjening eller indtaste din ferie på TastSelv-telefon.

Du kan tidligst få dine feriepenge en måned før din første feriedag. Første feriedag kan tidligst være 1. maj året efter, feriepengene er optjent. Der går op til 5 hverdage, fra du har indtastet oplysningerne, til pengene er på din NemKonto.

Modtager du offentlige ydelser, har du pligt til at oplyse kommune eller a-kasse om, at du holder ferie. Vær opmærksom på, at FerieKonto kan videregive oplysninger om optjening og udbetaling af feriepenge til a-kasser og kommuner med henblik på kontrol.

Læs mere om udbetaling af feriepenge på borger.dk

Du har et feriekort

Hvis du har modtaget et feriekort fra din arbejdsgiver eller fra en tidligere arbejdsgiver, hvor du har arbejdet, skal feriekortet som udgangspunkt underskrives af

  • din arbejdsgiver på ferietidspunktet, hvis du er i job
  • din a-kasse eller kommunen, hvis du er ledig.