]]> ]]>

Ferie ved fratræden

Her kan du læse om, hvad der sker med din ferie i tilfælde af fratræden.

Særligt om fritstilling

Din arbejdsgiver har opsagt dig fra dit job

Forlader arbejdsmarkedet eller flytter ud