]]>

Djøf

Når du selv siger op

Når du selv vil sige din stilling op, er der nogle varsler og nogle krav til din opsigelse, som du skal sørge for at overholde. Læs mere om 1 måneds opsigelse her.

Hvornår kan jeg sige op?

Normalt 1 måneds opsigelsesvarsel 

Som djøfer vil dit opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver typisk være 1 måned til udgangen af en måned (løbende måned + 1 måned). Dette gælder generelt for funktionærer, som er ansat på individuel kontrakt eller på overenskomst. Hvordan du er ansat, kan du læse i din ansættelseskontrakt.

Eksempel på 1 måneds varsel

Du siger din stilling op den 20. januar.

Du skal derfor arbejde resten af januar og hele februar, inden du kan tiltræde en ny stilling eller stoppe i jobbet pr. 1. marts.

Opsigelsesvarslet kan gives i løbet af hele januar, men skal være givet til din arbejdsgiver senest den sidste dag i måneden.

3 måneders opsigelse for tjenestemænd

Hvis du er ansat som tjenestemand, er dit opsigelsesvarsel 3 måneder. Hvis du er ansat på prøvetid, er opsigelsesvarslet i de første 6 måneder 14 dage til udgangen af en måned. I den resterende del af prøveansættelsen er varslet 1 måned.

Forlænget varsel

Der kan være aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, som du selvfølgelig i det tilfælde skal overholde. Tjek derfor altid din kontrakt, inden du sender din opsigelse. 

Prøvetid

Er du ansat på prøvetid i de første tre måneder af din ansættelse, kan du ofte sige op med dags varsel. Der kan dog i ansættelseskontrakten være aftalt et længere varsel - typisk 14 dage. Det skal i øvrigt fremgå af din kontrakt, hvis du er ansat på prøvetid.

Hvis du har fået nyt job

Hvis du vil sige din stilling op, fordi du er i spil til en anden stilling, er det vigtigt, at du først siger op, når der reelt ligger en aftale.

Skal du ansættes i det private, anbefaler vi på det kraftigste, at du har en underskrevet ansættelseskontrakt fra din nye arbejdsgiver, før du siger op. Det er ikke nok med en skriftligt bekræftelse på, at du er blevet tilbudt stillingen, da der er for mange ting, der kan være tvivl om, hvis du ikke har en kontrakt i hånden fx  ferie- og barselsvilkår og klausuler. 

Skal du ansættes i det offentlige, er det i princippet nok at have en skriftlig bekræftelse fra din nye arbejdsgiver fx på mail. Du skal blot sikre dig, at dette står i bekræftelsen: 

  • Stillingsbetegnelse
  • Arbejdssted og ansættelsesområde
  • Løn eller minimumsløn
  • Tiltrædelsestidspunkt
  • Henvisning til, hvilken overenskomst du bliver ansat på

Der skal være tale om ubetinget aftale. Der må altså ikke være nogle betingelser knyttet til aftalen, at der kun er en aftale, hvis I kan blive enige om lønnen. Hvis du er i tvivl, så send gerne aftalen til dk¤djoef¤djoef, så vurderer vi, om der er grundlag nok for, at du kan sige din nuværende stilling op. Aftalen træder først i kraft, når du har bekræftet den over for din nye arbejdsgiver.

Andre årsager

Hvis du overvejer at sige dit job op af andre årsager og ikke har et andet job på hånden, anbefaler vi, at du kontakter os for rådgivning og sparring.

Hvordan siger jeg op?

En opsigelse skal være skriftlig

Din opsigelse skal altid være skriftlig. En mundtlig opsigelse er stadig gældende, men det er utrolig svært at bevise, at du har opsagt din stilling, hvis din arbejdsgiver påstår noget andet.

Det betyder, at du har en tung bevisbyrde, du skal løfte, hvis du hævder, at du mundtligt har opsagt din stilling, og din arbejdsgiver ikke har opfattet det som en opsigelse. Derfor anbefaler vi altid, at du gør det skriftligt.

Hvis din arbejdsgiver omvendt hævder, at du mundtligt har opsagt din stilling, er det ham eller hende, der skal bevise, at du har sagt op. Hvis du er funktionær eller overenskomstansat, er der ikke andre formkrav til din opsigelse. Det betyder, at det er tilstrækkeligt, at du skriver: Jeg opsiger hermed min stilling og en dato. 

Eksempel på en skriftlig opsigelse

Dato for aflevering af opsigelsen

'Kære Søren Sørensen

Jeg opsiger d.d. min stilling som konsulent og stopper den 31. marts i år.

Venlig hilsen

Hanne Hansen'

Hvem afleverer jeg min opsigelse til og hvornår?

Opsigelsen skal du aflevere eller sende til din nærmeste leder. Hvis din leder ikke er til at få fat på, må du gå til din leders leder. Hvis det er tilfældet, bør du sætte din nærmeste leder i cc. på mailen.

Bed modtageren om at bekræfte via mail, at de har modtaget din opsigelse. 

Du skal have givet din opsigelse inden almindelig arbejdstid slutter og senest sidste arbejdsdag i den måned, hvor du vil opsige din stilling. 

 

Hvad gør jeg med min restferie?

Hvornår du ønsker at holde din ferie, er noget, du skal aftale med din arbejdsgiver. Læs mere om det og om de specifikke regler om feriegodtgørelsen, når du skifter job

Tænk længere

Djøf

Bonus når du stopper

Djøf

Din mail når du stopper