]]>

Djøf

Brug dit netværk i jobsøgningen

Hvordan kan du bruge dine kontakter eller opsøge nye for at kvalificere din jobsøgning? Overvej fx om du skal tage initiativ til et kaffemøde.

Grundlaget for at få og bevare et godt netværk er, at de andre i netværket også ønsker, at du er en del af deres netværk. Det forudsætter, at du har en sund netværksadfærd. At netværke handler dybest set om at være flink og hjælpsom, samtidig med at du udviser interesse for de kontakter, du har, møder eller opsøger. Det handler ikke om at have spidse albuer, men om at skabe og vedligeholde relationer.

Det kan for mange være en grænseoverskridende opgave at skulle bede andre om hjælp. Husk på, at der ikke er tale om, at du udnytter nogen. Netværk skal ses som en gensidig bytterelation.

3 pejlemærker

Når du arbejder med dit netværk, kræver det et grundigt forarbejde og en målrettet fremgangsmåde. Brug netværket til at bringe dig tættere på jobbet. Spørg dig selv, hvad der kan føre dig til et job. Vigtigst er, at du bruger dit netværk til at kvalificere din jobsøgning fremfor at bede om et job.

Der er 3 pejlemærker, du kan holde dig til, når du vil arbejde med dit netværk i jobjagten:

 • Læring: Hvem kender du, som har viden på feltet? Dvs. på dit jobmarked eller i branchen. Hvem har overblik over dit kompetencefelt. Hvem ved, hvad der driver vækst og fremdrift, og hvilke indikatorer der er på, hvor jobbene opstår?
 • Fællesskab: Hvem er i samme situation som dig? Hvor kan du få sparring og udveksle erfaringer med ligestillede? Hvor får du støtte og ny inspiration? Hvem deler interessen for området med dig?
 • Adgang: Hvem har magt og beslutningskompetence inden for branchen, fagområdet eller virksomheden? Dvs. hvem har viden om jobbet, indflydelse på ansættelsen og måske endda sidste ord i forhold til ansættelsen? Hvem er villig til at dele sine kontakter med dig?

Hvem kender du, som kan byde ind i forhold til de 3 pejlemærker? Nogen kender du godt og har løbende kontakt til. Nogen kender du mere perifert og må søge en tættere relation til. Og så kan du også have brug for at udvide dit netværk - hvad kan du gøre for at få få nye kontakter som fx kan give dig informationer, viden eller ekspertise? Her kan du overveje et kaffemøde.

Kaffemøde for jobsøgende

Når du er jobsøgende, er kaffemødet et vigtigt redskab. Det kan give dig de oplysninger, den inspiration og de kontakter, som bringer dig videre.

Dem, du inviterer, kender du sjældent godt. Det afgørende er, at der er et fælles udgangspunkt, en fælles relation, en god fælles oplevelse eller lignende. Det fælles skal bringes i spil for at få en aftale i hus.

Du vil ofte have mere brug for kontakten end omvendt. Det kan derfor være en god idé at tone rent flag fra start af og bede om hjælp til noget konkret. Sæt fx fokus på at kontakten har en særlig kompetence, du ønsker at konsultere. Det kan være særlig viden om en branche, en funktion eller en virksomhed.

Når du tager kontakt, så indled fx med ”Jeg kontakter dig, fordi jeg har brug for din hjælp til …”. Fortæl, hvordan du har fundet frem kontakten, og hvad du kunne tænke dig at tale om. Vær tydelig om rammen og dine forventninger til mødet. Spørg, om din kontakt har en halv time til en kop kaffe. Gør det kort og konkret.

Lyt langt mere, end du taler til mødet. Tænk samtalen igennem som et interview, hvor du er mødelederen. Forbered dig godt. Hav styr på tiden. Din opgave er at afdække, hvilken viden, erfaringer og fantastiske historier din kontakt rummer. Undgå enetalerne om dine egne fortræffeligheder, medmindre du bliver spurgt direkte.

Rund af, når der er gået knap en halv time. Spørg om kontakten kender andre i sit netværk, som det kunne være relevant for dig at møde. Følg evt. op med skriftligt materiale, efterfølgende tanker og hvad du har fået ud af samtalen.

Dit bidrag til andre

Det, du har brug for fra dit netværk, vil ofte også være det, andre har brug for fra dig. Vær derfor åben for at byde ind med din hjælp, hvor du kan.

Tænk også gerne på det i den måde du bruger sociale medier på – i denne sammenhæng især LinkedIn. Det handler ikke kun op det, du selv slår op på LinkedIn – det handler også om din interaktion med det, andre slår op. I begge tilfælde må du have for øje, hvad du kan bidrage med:

 • Viden – om en branche, en faglig metode, en model eller teori, en ’best practice’ osv.
 • Adgang – hvem kender du, som kan hjælpe andre videre i kraft af deres viden eller kontakter?
 • Fællesskab – hold øje med, hvor du fx kan anerkende, udfordre, støtte eller perspektivere (og husk det bare kan være en kort kommentar eller et like).

Måske bryder du dig ikke om at stå bag offentlige opslag på sociale medier. Men så kan du i mange tilfælde sende en direkte besked til personer i og uden for dit netværk i stedet for.

Gode råd, når du søger jobs gennem netværk

 • Giv dig tid til at kortlægge dit netværk, og tænk hele vejen rundt. Vær opmærksom på, hvad du har liggende på dine virtuelle netværk. Kommende arbejdsgivere kan google dig og let kan få adgang til din profil, fx på Facebook.
 • Når du ser en interessant stilling, er det en god idé at undersøge, om du kender en fra samme branche virksomheden. Det kan lette din research og give dig uvurderlig og relevant viden om kulturen og værdierne i virksomheden.
 • Et godt netværk kan skaffe dig adgang til de rigtige personer, der ved noget om den stilling, du søger.
 • Deltag aktivt i forskellige erhvervsrettede og faglige arrangementer.
 • Øv dig på din elevatortale. En god, kort og præcis elevatortale er ofte adgangsbillet til en god netværkssamtale.
 • Lyt, spørg ind, udvis situationsfornemmelse, vær god til at tage imod og sig tak.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.