]]>

Djøf

Job med løntilskud

Som ledig har du mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud. Det fører i en del tilfælde til fastansættelse. Du kan blive ansat med løntilskud i både det offentlige og i private virksomheder, men der gælder forskellige regler.

Job med løntilskud bringer dig tættere på et fast job

Et løntilskudsjob kan være en effektiv vej til et fast job. Det er vores erfaring, at cirka 40% af dem, der bliver ansat med løntilskud i det offentlige, efterfølgende bliver fastansat, mens det er lidt mere end 50%, når det gælder jobs med løntilskud i private virksomheder.

Hvornår kan du få et job med løntilskud?

For at blive ansat i et job med løntilskud i både det offentlige og private skal du være berettiget til:

  • Dagpenge
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • Uddannelseshjælp

Får du dagpenge, skal du have været ledig i sammenlagt 6 måneder for at komme i løntilskud. Får du kontanthjælp, skal du have været ledig i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder. Du kan dog komme i løntilskud fra dag ét i din ledighedsperiode, hvis du er over 50 år eller enlig forsørger. 

Du kan ikke blive ansat med løntilskud i den virksomhed, du senest har været ansat i, eller i en virksomhed som er ejet af din ægtefælle/samlever. 

Når du selv finder og aftaler et løntilskudsjob med en arbejdsgiver, så har du ret til tilbuddet. Dit jobcenter skal dog sikre, at betingelserne er opfyldt.

Privat løntilskudsjob

Du kan være ansat i en privat virksomhed med løntilskud i op til 6 måneder.

Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og skal selv forhandle din løn og evt. pension. Virksomheden får et tilskud til din løn og skal selv betale resten. Er der ikke en overenskomst, skal virksomheden som minimum give dig den løn og de vilkår, der sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde.

I løntilskudsperioden er du ansat i virksomheden, men arbejdet tæller ikke med til genoptjening af din dagpengeret. Du skal fortsat være tilmeldt på jobnet.dk som ledig, være aktivt jobsøgende og stå til rådighed.

Du kan ikke få tilskud til transportudgifter.

Offentligt ansat

Hvor længe, du kan være ansat i et offentligt løntilskudsjob, kommer an på din situation:

  • Modtager du dagpenge, kan du blive ansat i op til 4 måneder
  • Modtager du kontanthjælp, kan du blive ansat i op til 6 måneder
  • Modtager du sygedagpenge og er ledig, kan du blive ansat i op til 12 måneder
  • Modtager du arbejdsmarkedsydelse, kan du maksimalt blive ansat i 13 uger

Din timeløn i et offentligt løntilskudsjob bliver udgjort at en fast timeløn, der svarer til din ydelse som ledig. Du bliver ansat på samme vilkår som dine almindeligt ansatte kolleger, fx når det gælder opsigelse, ret til pension og andre vilkår i overenskomsten. Du får derfor fuld pension af den løn, som du ville have fået, hvis du havde været fastansat. 

Din arbejdstid afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Får du højeste dagpengesats, skal du arbejde 37 timer om ugen. Er du deltidsforsikret, skal du arbejde 30 timer om ugen. Du kan beregne din arbejdstid her.

Når du er ansat i offentligt løntilskud, har du mulighed for at have op til 5 timers ordinært arbejde om ugen, uden det har betydning for din arbejdstid og aflønning i dit løntilskudsjob. Hvis du arbejder ud over 5 timer, nedsættes arbejdstiden i løntilskudsjobbet tilsvarende.

Din ansættelse i et løntilskudsjob indgår i din samlede dagpengeperiode. Du genoptjener derfor ikke ny dagpengeret, mens du er i løntilskud. Du skal derfor fortsat være tilmeldt på jobnet.dk som ledig, være aktivt jobsøgende og stå til rådighed.

Du har mulighed for at få befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder betingelserne for det.

Opsigelse af et job med løntilskud

Når du er ansat i løntilskud, er du ansat på samme vilkår som ordinært ansatte. Du skal have en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, som angiver dine løn- og ansættelsesvilkår og den forventede tilskudsperiode. Ønsker du eller din arbejdsgiver at ophæve ansættelsen før tid, skal det derfor ske med et almindeligt lovbestemt eller overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel. Der skal dog mindst gives et varsel på 14 dage.

Find løntilskudsstilling

Du kan finde opslåede stillinger med løntilskud på Djøf Jobunivers og gennem Akademikernes A-kasse Jobmatch. Dit lokale jobcenter kan også hjælpe.

Du kan også få et løntilskudsjob ved at søge uopfordret. De fleste private løntilskudsstillinger skabes på den måde, og du har bedre mulighed for at præge indholdet af jobbet. Brug dit netværk og vær opsøgende.