]]>

Djøf

InnoBooster

Har du en ide til, hvordan en virksomhed kan blive mere innovativ eller har du mødt en virksomhed med et innovativt projekt i skuffen, så kan InnoBooster være din adgangsbillet til et job i virksomheden.

Hvad er InnoBooster?

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere med kommercielt lovende resultater. Programmet hjælper med at omsætte spændende ideer, der kan skabe vækst og beskæftigelse. Typisk vil et projekt både indeholde ny teknologi og ny viden.

Hvad kan du få i løn?

Virksomheder kan søge tilskud mellem 50.000 - 5 millioner kr. 

Tilskuddet kan blandt andet gå til din løn, mens du arbejder på projektet. Du forhandler selv lønnen.

Virksomhedens udgift til din løn, bliver beregnet ud fra en fast timesats på 750 kr., hvoraf 1/3 (250 kr.) går til at dække din løn. Timesatsen på 750 kr. skal dække alle udgifter til overhead som fx husleje, pc-udstyr, driftsudgifter.   

Fx kræver projektet 800 timer af den nyansatte, får virksomheden 200.000 kr. i tilskud til lønnen (800*250). Der er intet krav om, hvor stor en procentdel tilskuddet skal udgøre af lønnen, blot at alle udgifter med den ansatte er dækket ind. 

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du ønsker at blive ansat gennem InnoBooster-programmet, kan du kontakte en virksomhed og sammen definere et projekt. Overvej, hvilket projekt du kan udføre i virksomheden. InnoBooster stillinger bliver også slået op, som almindelige stillinger fx på Jobunivers.dk.

Retningslinjer for InnoBooster - Innovationsfonden

Krav til dig

For at blive ansat gennem InnoBooster-programmet skal du som udgangspunkt opfylde 2 krav:

 • Du må ikke tidligere have været ansat i virksomheden  
 • Du skal som minimum have en bacheloruddannelse, der skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet.   

Hvilke vilkår bliver du ansat under?

 • Du bliver ansat i virksomheden efter Funktionærloven på en tidsbegrænset ansættelse, der kan vare fra et par måneder til op til 2 år
 • Du er ude af dagpengesystemet og skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Krav til virksomheden

Virksomheder, der har eksisteret i minimum 3 år, kan søge programmet, hvis de opfylder et af følgende 2 krav: 

 • Virksomheden skal have en omsætning på mindst 2 mio. kr., eller
 • have modtaget mindst 500.000 kr. i ekstern kapital indenfor de seneste tre år.   

Virksomhedens omsætning må højest være 50 mio. EUR årligt.

Startup virksomheder, som har eksisteret under 3 år, kan søge, hvis de kan redegøre for potentiale i form af:

 • Et team med stærke og relevante kompetencer i forhold til ideen
 • Udviklingsresultater
 • Markedsudbredelse.

Virksomheder kan søge via Innoboosters egen hjemmeside

Tilskud og varighed

 • Virksomheder kan søge mellem 50.000 kr. - 5 mio. kr. Jo højere beløb man søger, jo højere krav er der til nyskabende elementer
 • Fonden dækker 33 % af virksomhedens relevante udgifter til InnoBooster-projektet
 • Varighed op til 2 år.

Ansøgningspauser

Du skal være opmærksom på at der er 2 faste ansøgningspauser i InnoBooster-programmet, hvor der ikke kan søges.

 • 1. juni - 15. august 
 • 15. november - 15. januar

 

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.