]]>

Seniorjob

Har du mistet retten til dagpenge, og er der under 5 år til, at du kan gå på efterløn, så skal din bopælskommune tilbyde dig et seniorjob i kommunen.

Vilkår for seniorjob i kommunen

Det er kommunen, der fastsætter arbejdsområdet, men det skal ske på baggrund af en samtale med dig. Kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til dine kvalifikationer og interesser. For at sikre et rimeligt indhold i seniorjobbet, medvirker den lokale tillidsrepræsentant til fastsættelse af arbejdsområdet.  

  • Du kan anmode om et seniorjob fra tre måneder før og indtil to måneder efter, at du mister dagpengeretten
  • Kommunen skal ansætte dig senest tre måneder efter anmodningen
  • Ansættelse i et seniorjob sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde
  • Du aflønnes med overenskomstmæssig løn på området
  • Afskedigelse kan kun ske, hvis du misligholder aftalen
  • Hvis din arbejdsfunktion nedlægges, skal der findes et nyt seniorjob til dig
  • Du optjener ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge, når du er ansat i et seniorjob.

Hvilke krav skal du opfylde?

  • Du skal fortsat være medlem af en a-kasse
  • Du skal indbetale efterlønsbidrag, så du kan gå på efterløn, når du når efterlønsalderen
  • Du skal fortsat stå til rådighed for arbejde, der formidles af det lokale jobcenter.  

Ordningen kræver merbeskæftigelse

Det såkaldte merbeskæftigelseskrav gælder for ordningen. Det vil sige, at der kan oprettes et seniorjob, hvis jobbet medfører en udvidelse i forhold til kommunens gennemsnitlige antal medarbejdere inden for de foregående 12 måneder, og ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved opsigelse eller fratræden af en ansat uden løntilskud inden for de foregående 3 måneder.