]]>

Djøf

Virksomhedspraktik

Som ledig har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik eventuelt som første del af en ansættelse med løntilskud.

Krav til dig for at komme i virksomhedspraktik

For at komme i virksomhedspraktik, skal du være ledig og medlem af en a-kasse. Du skal også være dagpenge- eller kontanthjælpsberettiget.

Hvilke vilkår bliver du ansat under

  • Du modtager dagpenge eller kontanthjælp, når du er i virksomhedspraktik.
  • Din virksomhedspraktik kan som udgangspunkt vare 4 uger.
  • I praktikperioden er du ikke omfattet af de regler, der er fastsat for almindeligt ansatte. Dog gælder Arbejdsmiljøloven og Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hvordan kommer du i gang?

  • Dit lokale jobcenter formidler kontakten mellem dig og virksomheden og står for godkendelse af begge parter 
  • Hvis der er brug for kurser og opkvalificering inden praktikperioden, tilrettelægger du det sammen med jobcenteret.

Læs om muligheden for job med løntilskud