]]>

Djøf

Uopfordret ansøgning

Kom godt i gang med din uopfordrede jobsøgning. Få gode råd og tips til, hvordan du finder og henvender dig til virksomheder, og hvordan du skriver en god uopfordret ansøgning.

Fordele ved uopfordret ansøgning

Mange djøfere lander det næste job gennem uopfordrede ansøgninger og netværk. Når du henvender dig uopfordret, viser du, at du har valgt virksomheden og er særligt motiveret. Virksomhederne kan desuden spare tid og penge på en rekrutteringsproces, hvis den rette kandidat selv banker på døren.

Fordelene ved at søge uopfordret:

 • Du er selv med til at skabe dit kommende job og vælger selv, hvilke kompetencer du vil bringe i spil.
 • Du er ikke i direkte konkurrence med andre ansøgere.
 • Du udstråler, at du er en person, der kan tage initiativ og er handlekraftig.
 • Du har mulighed for at nå ud til mange virksomheder på kort tid.

Udfordringerne ved at søge uopfordret:

 • Du skal selv researche dig frem til virksomhedens potentielle behov.
 • Du skal ramme virksomheden på et tidspunkt, hvor der er behov for at ansætte en kandidat med dine kompetencer.
 • Hvis ikke du har en plan for, hvordan du vil gribe processen an, kan det virke uoverskueligt.

Flere oplever, at det sværeste i jobsøgningsprocessen er at henvende sig uopfordret til en arbejdsgiver. Mange oplever også, at det kan være en udfordring at finde arbejdsgivere, de kan tage kontakt til. Det behøver dog ikke være svært at søge uopfordret, hvis du følger vores guide.

Vær konkret og målrettet i din ansøgning

Skriv den gode uopfordrede ansøgning, som om den faktisk var opfordret. Det handler om at sige meget konkret, hvad du kan bidrage med i den virksomhed, du søger ind i.

Når du søger uopfordret, beder du om, at modtageren giver dig lidt af sin tid. Det er derfor vigtigt, at du målretter dit materiale og sætter dig ind i virksomhedens konkrete profil og fremtidige udfordringer. Derved bliver det også nemmere for dig at forestille dig, hvordan en interessant stilling i virksomheden kunne se ud.

Første skridt er research

For at være konkret og målrettet i din ansøgning kræver det, at du som det første researcher arbejdsmarkedet. Kortlæg virksomheder og organisationer, så du ender med en liste over bud på arbejdsgivere, der er relevante for det, du kan og vil.

Sådan finder du interessante virksomheder

Du kan finde virksomheder gennem forskellige metoder. Her er nogle ideer.

Brug erhvervsportalen BIQ til at finde virksomheder i vækst

Med Djøf har du adgang til erhvervsportalen BIQ, hvor du gennem forskellige søgekriterier kan finde relevante virksomheder. Du kan fx søge på brancher, geografi, størrelse eller vækst. Du kan også søge på Gazelle-virksomheder, Børsens Top 1000 og Great Place To Work-virksomheder.

Orientér dig også i lokalaviser, hvor du finder information om væksteventyr for virksomheder i dit nærområde, ligesom det er en god idé at følge med i landsdækkende erhvervs- og finansaviser og onlinesider såsom paqle erhverv.

Brug LinkedIn i din søgning

Gennem LinkedIn kan du undersøge, om du kender nogen, der kender nogen, som arbejder i en spændende virksomhed. Brug kontakterne til at få viden om virksomhedens opbygning og dens udfordringer lige nu.

Du kan også søge på ord, der beskriver det eller de områder, du vil arbejde med og derved sortere i relevante virksomheder. Det kan eksempelvis være business intelligence. På den måde finder du frem til virksomheder, der beskæftiger sig med et område, der er interessant for dig. Når du har klikket ind på en virksomhed, får du nederst i højre side vist lignende virksomheder inden for samme branche. Det kan give dig yderligere inspiration til feltet af interessante arbejdsgivere.

Søg også på virksomheder, som har samarbejdet med dine tidligere arbejdspladser – fx leverandører, kunder og konsulenter.

Genbrug jobopslag og nå ud til flere

Hvis du tidligere har søgt en opslået stilling, så brug gerne den viden, som du har fået i processen, til at sende dit cv til virksomhedens konkurrenter. Der er nemlig gode chancer for, at de står med tilsvarende udfordringer og behov.

Hvis virksomheden tidligere har haft slået en stilling op inden for det område, hvor du gerne vil arbejde, kan du bruge det gamle jobopslag som inspiration til din uopfordrede ansøgning. Tag udgangspunkt i de arbejdsopgaver, ansvarsområder og forventninger til ansøger, som opslaget beskriver. Målret på den baggrund din ansøgning ved at trække på relevante erfaringer og kompetencer. Der er stor sandsynlighed for, at det er de samme behov, der stadig efterspørges.

Du kan se, hvad virksomheder i forskellige brancher efterspørger ved at kigge på gamle stillingsopslag på Jobindex eller på jobunivers.dk.  

Udtøm branchen

Den viden, du får i den indledende fase, kan du med fordel bruge til at ”udtømme branchen”. Har du brugt tid på at researche til en uopfordret ansøgning til en bestemt virksomhed, kan du også bruge din viden til at byde ind på stillinger i lignende virksomheder. Her kan du eksempelvis se på, hvilke konkurrerende virksomheder, leverandører, kunder eller samarbejdspartnere der findes.

Du kan bruge Erhvervsportalen BIQ, Google, LinkedIn, brancheforeninger mv. til at finde virksomhederne. Hvis du for eksempel går ind på Ørsteds virksomhedsside på LinkedIn, vil der i højre side være forslag til andre lignende virksomheder.

Mange skjulte jobs i små og mellemstore virksomheder

Der er mange jobs i små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som aldrig kommer i udbud. Det skyldes, at SMV’erne i høj grad bruger deres netværk som rekrutteringskanal.

Brug dit netværk til at få specifikt kendskab til bestemte brancher. Få viden om, hvilke kompetencer, der lægges vægt på ved ansættelser, og viden om forskellige stillingers indhold samt om kultur og værdier i konkrete virksomheder. Dit netværk kan også benyttes som en direkte adgang ind i en virksomhed.

Få flere tip til, hvordan du kan bruge dit netværk i din jobsøgning og se hvordan du kan gribe jobsøgningsprocessen an i SMV’erne.

Vælg din strategi, når du tager kontakt til en virksomhed

Vi anbefaler, at du ringer op til virksomheden for at få svar på spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan finde svar på via virksomhedens hjemmeside eller andre kilder.

Du kan bruge forskellige strategier for din henvendelse:

"Hej, du taler med xxx. Jeg har hørt meget om jer, og synes det kunne være spændende at arbejde for jer. Må jeg have lov at sende jer mit cv?"

Denne strategi er hurtig og effektiv, men du går glip af muligheden for at få informationer til brug for din ansøgning og cv. Du er heller ikke nødvendigvis i dialog med den person, der skal modtage dit materiale. Du risikerer, at din ansøgning blot havner i en bunke.

Ring op og spørg efter den person, der ansætter inden for det område, du gerne vil byde ind på. Når du kommer frem til den rette person, skal du sikre dig, at vedkommende har tid til at tale med dig. Hvis ikke, så forsøg at aftale et andet tidspunkt.

I din opringning kan du fx sige:
"Hej, du taler med xxx. Jeg er netop blevet færdig med mit speciale indenfor xxx og er nu på jagt efter mit første job. Når jeg ringer til dig, er det fordi, jeg har hørt om jeres virksomhed gennem xxx, og synes det lyder spændende med xxxx. Har du et øjeblik?"

Stil spørgsmål som fx:

 • Hvordan ser virksomhedens/afdelingens behov ud lige nu?
 • Hvad lægger I vægt på, når I ansætter nye medarbejdere?
 • Er du interesseret i at modtage en uopfordret ansøgning fra mig?

Ved et ”nej” til sidste spørgsmål, så spørg, om der er andre områder i virksomheden, hvor dine kompetencer kunne være relevante.

Med denne strategi får du informationer, som du kan bruge til at målrette dit materiale. Du taler med den rette person og viser motivation. Det øger chancerne for, at din ansøgning bliver læst.

Undersøg, om du har en person i dit netværk, der kender virksomheden. Det kan du fx gøre på LinkedIn ved at søge på den virksomhed, du er interesseret i. LinkedIn viser dig, hvordan du og virksomheden er forbundet. Hvis du kender en, der er eller har været ansat i virksomheden, har du mulighed for at få flere oplysninger om virksomheden og den person, du gerne vil i kontakt med.

Med den netværksbaserede strategi kan du få oplysninger om den person, du gerne vil tale med. Og endnu bedre – måske vil en i dit netværk lægge et godt ord ind for dig, inden du kontakter din potentielt kommende chef.

Uanset hvilken model du vælger, så drop facaden og afgiv kontrol. Når du ringer, er du den opsøgende. Du ikke kan tvinge eller overtale nogen til at tale med dig eller til at give dig et job. Hvis dit indledende pitch er skarpt nok, og virksomheden ser en værdi i at fortsætte samtalen, så fortsætter den. Oplever virksomheden modsat, at der ikke er et match, kan du stadig afslutte samtalen med din værdighed intakt.

Denne model er en udvidelse af den målrette og gribes an på samme måde. Har du en god dialog med den person, du er kommet igennem til, så stil endnu flere spørgsmål som fx:

 • Har I travlt? – Med hvad?
 • Har I opgaver, I må sige nej til? – Hvorfor?
 • Hvilke udfordringer står I overfor inden for de næste par måneder?
 • Hvor er jeres virksomhed om et år? Hvordan sikrer I, at det sker?
 • Hvordan ser jobmulighederne ud hos jer?
 • Har I en forventning om at skulle ansætte en med min profil i den nærmeste fremtid?
 • Hvilke faglige og personlige kompetencer vægter I højst?
 • Har du et godt råd til mig, der drømmer om at arbejde i din branche?

Ved at bruge denne strategi får du flere informationer, som både kan bruges til at målrette dit materiale og anvendes bredt i din jobsøgning inden for branchen.

I stedet for at starte med ringe til virksomheden, kan du sende dit cv først. Send dit cv i en mail til en relevant modtager i virksomheden. Skriv en motiveret tekst, der præcist fortæller, hvorfor du henvender dig.

 • Hvad er din profil – herunder dine tidligere relevante erfaringer og uddannelse?
 • Hvorfor henvender du dig til lige præcis dem?
 • Hvilke opgaver – eller hvilken opgave – forestiller du dig, at du kan være med til at løse?

Pas på, at teksten ikke bliver for lang men i stedet kort og præcis. Du henvender dig uden at have en aftale, og det handler om at fange din modtagers interesse med det samme. Slut din mail af med at gøre opmærksom på, at du vedhæfter dit cv og vil ringe til din modtager inden for x antal dage.

I din opringning kan du fx sige:
"Hej, mit navn er xx. Jeg sendte dig i mandags en mail med mit cv. Har du mon haft mulighed for at læse det?"

Er svaret ja, så spørg:
"Hvad er der af muligheder hos jer for en person med min profil?"

Har personen ikke haft mulighed for at læse din mail, så sig: 
"Okay, hvornår kan jeg ringe til dig igen?"

Der kan være flere gode grunde til, at vedkommende ikke har nogen interesse i at tale med dig. Er det tilfældet så spørg, om han/hun kender en anden, det kunne være interessant for dig at tale med.

I denne strategi fungerer dit cv som et referencepunkt indledningsvist i samtalen. Har personen læst din mail, er han/hun forberedt på, at du ringer og har måske allerede gjort sig overvejelser om, hvordan samtalen kan blive relevant for både dig og virksomheden. Udfordringen kan være at få adgang til en relevant mailadresse.

Sådan skriver du en uopfordret ansøgning

Når du skriver den uopfordrede ansøgning, skal du give din potentielle arbejdsgiver et klart billede af, hvordan du kan skabe resultater i virksomheden. Indhent viden om virksomheden, som du kan bruge til at fokusere ansøgningen. Det kan være information om branche, kunder, konkurrenter, strategi, økonomi, mission, kultur, værdier og de udfordringer, virksomheden står over for. Brug gamle jobopslag, hvor du får beskrivelser af hvilke arbejdsopgaver, virksomheden tidligere har efterspurgt medarbejdere til at løse. Samtidig kan du se hvilke kompetencer og erfaringer, de tidligere har lagt vægt på. Brug også virksomhedens hjemmeside, virksomhedsprofilen på LinkedIn, Google og dit netværk til at indhente information. Du kan også henvende dig direkte til virksomheden for at få mere viden.

Hvilken viden, du skal indhente, afhænger af den type stilling, du søger. Vil du arbejde med kommunikation, er det eksempelvis en god idé at undersøge virksomhedens brand- og kommunikationsstrategi. Kig på deres hjemmeside, deres aktivitet på sociale medier og undersøg, om der er historier i pressen.

På den baggrund kan du målrette dit cv og din ansøgning, så du i videst mulig omfang matcher de behov, virksomheden har. Det er vigtigt, at du helt konkret beskriver, hvad du kan byde ind med af kompetencer og erfaring samt hvilke type opgaver, du kan løse, og hvordan du kan skabe værdi for virksomheden.

Eksempel på en uopfordret ansøgning

For at vække interesse hos modtageren, skal du beskrive meget tydeligt, hvorfor du henvender dig. Skriv fx:

 • om et match mellem dig selv og virksomheden: Hvorfor sender du din ansøgning til lige præcis dem og hvad er det, du kan byde ind med?
 • en kort beskrivelse af dine kompetencer, som er relevante for virksomheden og hvilke opgaver, du kan løse
 • en afrunding, hvor du kan lægge op til et kaffemøde, eller hvor du lader dem vide, at du planlægger at følge op på mail eller telefon
 • dit målrettede cv.

Du kan finde inspiration i følgende eksempel, der henvender sig til en nyuddannet jobansøger:

Hej [Virksomhed]

Jeg henvender mig til jer, fordi I sælger nogle spændende produkter, som jeg gerne vil være med til at markedsføre. Og så ligger bæredygtighed mig meget på sinde, hvorfor jeres fokus på grøn omstilling og klima fanger min interesse.

Jeg er uddannet cand.merc. med fokus på forretningsstrategi og markedsanalyse, og jeg tænker, at jeg kan være et relevant match, hvis I står og mangler en forretningsudvikler eller lignende.

Jeg kan på baggrund af mit studiejob og uddannelse byde ind med:

 • viden om business intelligence/dataanalyse
 • analyse af markeds- og produktpotentialer samt eksisterende kunder
 • erfaring med BI-værktøjer såsom X, Y og Z
 • projektarbejde
 • erfaring fra X branche
 • strategisk blik og gode kommunikative evner
 • nyeste akademiske forskning og viden om strategi og forretning.

Jeg kan løse opgaver inden for optimering og strukturering af forretningsgange og –processer, projektarbejde og udarbejdelse, analyse og anvendelse af business intelligence.

Blandt andet har jeg været med til at designe og opbygge en BI-løsning inkl. visualisering i form af dashboards.

Jeg skaber resultater gennem en analytisk og databaseret tilgang med forretning, strategi og kunder for øje. I mit arbejde tager jeg typisk rollen som den drivende og detaljeorienterede. Jeg kan gode lide at komme i mål med mine opgaver. Derfor arbejder jeg med milepæle, delmål og deadlines.

Mit CV er vedhæftet, så I kan læse mere om min profil, baggrund og mine erfaringer. Jeg er opmærksom på GDPR-reglerne og giver hermed samtykke til, at I behandler mine personoplysninger i forbindelse med min forespørgsel/ansøgning.

Jeg håber på at høre fra jer, og ellers vil jeg følge op på min henvendelse inden for en uge.

Med venlig hilsen

[Navn]

Vi anbefaler, at du sender din uopfordrede ansøgning på mail til en person, som du på forhånd har lavet en aftale med om at sende en ansøgning. Hvis det ikke er lykkedes dig at få en aftale, kan du fx sende ansøgningen til virksomhedens HR-afdeling. Husk i mailen at give samtykke til, at de jævnfør GDPR-forordningen må behandle dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.