]]>

Djøf

Personlighedstest, færdighedstest og case interview

I mange ansættelsesforløb indgår test som en del af rekrutteringsprocessen. Læs, hvordan du forbereder dig til en test og om de mest anvendte testtyper, som er personlighedstest, færdighedstest og case-interview.

Hvordan skal du forholde dig til en test?

Det kan være nervepirrende at stå overfor en test i et rekrutteringsforløb. Chefkonsulent Bella Lea Buono giver dig gode råd.

Test i forbindelse med en jobsamtale

Test er efterhånden blevet en fast del af de fleste rekrutteringsforløb, når virksomheder skal ansætte nye medarbejdere. Det gælder både på det offentlige og det private arbejdsmarked. 

Her på siden kan du få et overblik over forskellige typer af test. Du finder også gode råd til, hvor du kan prøve kræfter med test samt finde opgaver og spørgsmål, som du kan blive stillet overfor. Du får ikke en facitliste, men vi håber, at du føler dig bedre klædt på til din næste jobsøgningsproces, hvor rekrutteringsforløbet involverer brug af test. 

Test kan forekomme både tidligt i rekrutteringsforløbet eller undervejs i udvælgelsen. De mest anvendte test kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 • Personlighedstest 
 • Færdighedstest 
 • Case-interview 

Virksomhederne bruger tests som et understøttende værktøj til at afdække både dine personlige og faglige kompetencer. 

Afdækningen sker typisk under jobsamtalen, hvor dine testresultater drøftes.

En personlighedstest indeholder typisk et multiple choice spørgeskema med mellem 100 og 300 udsagn, du skal svare på. 

Testen anvendes i et forsøg på at få afdækket dine personlige præferencer og din arbejdsstil. 

Det kan fx være:

 • Dine præferencer for at arbejde struktureret
 • Dine præferencer for at arbejde med detaljer eller arbejde helhedsorienteret
 • Dine præferencer for at lede andre
 • Dine præferencer for at tage initiativer i sociale sammenhænge
 • Dine præferencer for at være støttende 

En personlighedstest består ofte af 20-30 forskellige faktorer, som er relevante i arbejdsmæssige sammenhænge. Dine testsvar måles op i forhold til en normgruppe og testen foregår typisk ikke på tid. 
Langt de fleste tests er udviklet, så de kan anvendes både i forbindelse med rekrutteringer men også i forbindelse med medarbejderudvikling. 

Resultaterne af en personlighedstest kan ikke stå alene og bliver ofte brugt som et dialogværktøj.  I en gennemgang af dine testresultater vil du fx blive bedt om at komme med konkrete eksempler på, hvordan dine præferencer kommer til udtryk i konkrete arbejdsopgaver. 

Eksempel

Kræver opgaveløsningen i et job, at du trives med at arbejde meget detaljeorienteret, vil arbejdsgiveren forsøge at afdække dine præferencer herfor. Viser din test, at du er meget detaljeorienteret, er det ikke sikkert, man vil bruge så meget tid på at tale om lige præcis det resultat. 

Viser dit svar derimod, at du ikke er særlig detaljeorienteret, vil arbejdsgiver formentlig spørge ind til dine præferencer. Måske er du i nogle situationer ikke særlig detaljeorienteret, men vil i andre fint vil trives fint med at have øje for detaljerne. På den måde får du en god mulighed for at sætte ord på dine egne svarresultater. 

De fleste udbydere af testværktøjer kræver, at konsulenten, der anvender den pågældende test, er uddannet og certificeret i brugen af testen. Det er din sikkerhed for, at du får en professionel tilbagemelding på testen.

Forbered dig på personlighedstest 

 • Google testen, så du ved, hvad det er for en test du skal udfylde. 
 • De fleste testudbydere har eksempler på de udsagn, du vil blive bedt om at svare på. 
 • På nettet kan du finde flere eksempler på, hvordan en personlighedstest kan se ud. Vær opmærksom på, at adgang til en hel test typisk kræver, at du opretter et login. 
 • Få feedback fra dine omgivelser. Spørg for eksempel, hvor de mener, at du har dine styrker og svagheder i en arbejdsmæssig sammenhæng. 
 • Find gode eksempler på practicetests.cubiks.com.
 • jobtestprep.co.uk kan du for cirka 350 kr. prøve kræfter med forskellige test. Søgefeltet giver dig mulighed for at finde den test, der er relevant for dig. 

Ved at forberede dig kan du få en indikation af, hvad en test vil vise om dig. Når du er forberedt på det, vil du også kunne forberede dig på, hvordan resultaterne kan bruges i forbindelse med en rekruttering. 

Færdighedstest tester dine færdigheder til at løse konkrete opgaver.

Disse typer test vinder mere og mere indpas på arbejdsmarkedet og indgår efterhånden som standard i mange rekrutteringstestforløb. 
Testene står typisk kun i ganske sjældne tilfælde alene. Få steder bruger man indledningsvis i rekrutteringsprocessen test som et værktøj til at screene kandidater, før man tager stilling til, hvem der skal gå videre til en eventuel jobsamtale. 

Testene omfatter typisk opgaver, hvor følgende færdigheder testes: 

 • dine fejlfindingsfærdigheder – hvor god er du til opgaver, hvor du skal finde fejl
 • dine verbale færdigheder –  hvor god er du til at forstå og forholde dig til tekststykker og kunne svare på udsagn ift. den konkrete tekst (ud fra svarkategorier som sandt, falsk, hverken sand eller falsk svar muligheder)
 • dine numeriske færdigheder – hvor god er du til at løse konkrete regne opgaver. Det være sig alt fra brøkregning, til ligninger, og sandsynlighedsregning, diagram opgaver med mere.
 • dine abstrakte og logiske færdigheder – hvor god er du til at gennemskue logiske sammenhænge og se abstrakte mønstre. Det kan være både tekstopgaver eller abstrakte mønstre, du skal forholde dig til.

Testene foregår på tid, og der er her rigtige og forkerte svar. Dine svar måles op i forhold til en normgruppe. Det betyder, at dine svarresultater vil vise om du ligger over, under eller på niveau med normgruppen i din besvarelse. 

Foruden det overordnede samlede svarresultat vil testen også give et indblik i, hvordan du svarer på spørgsmålene. Det vil sige din præcision, din omhyggelighed samt risikoprofil. 

Forberedelsestips til færdighedstesten

 • Google information om den test du skal udfylde. På testudbyderens website, kan du typisk finde info om den pågældende test, og se hvordan en svarrapport ser ud. Du kan også finde eksempler på de opgaver, du bliver bedt om at løse.
 • Har du glemt de mest basale regneregler fra folkeskolen? Så kan du med fordel benytte appen Matematikken. Genopfrisk matematiske formler eller download regneregler i appen, hvor du har gratis adgang i de første 14 dage.
 • Der findes masser af apps, som tilbyder testopgaver. Har du lyst til at give dig i kast med dem, kan du søge på ”IQ-test”, ”free apitude test” samt ”abstract reasoning”.
 • Sørg for at du sidder uforstyrret og har pen og papir klar inden du tager din test. Vær forberedt på, at testen foregår på tid.

Reflektér over, hvordan det var at svare på testen inden du tager til jobsamtalen. Overvej hvilke typer udsagn, der forekom dig lettere eller sværere. Søg at koble den indsigt med, hvordan du i din opgaveløsning i arbejdsmæssige sammenhænge kompensere for eventuelle begrænsninger rent færdighedsmæssigt. 

Eksempel

Du ved, at du ikke er særlig talstærk og det falder dig derfor naturligt at søge sparring hos en kollega for at sikre dig, at du kommer i mål med en talopgave, hvor kvaliteten er i højsædet.

Et case interview tager udgangspunkt i en opgave eller given problemstilling. Case interviewet bruges til at få indblik i, hvordan du løser og formidler løsningen af en konkret problemstilling. Det giver arbejdsgiver et indblik i din faglighed, kommunikationsevner og præsentationsteknik.

Hvor meget forberedelse der er til en case varierer. I nogle tilfælde udleveres casen på forhånd, så du har mulighed for at forberede dig der hjemme og fremlægge til samtalen. Andre gange bliver du bedt om at løse casen på stedet og umiddelbart inden selve samtalen.

Fordelen ved at løse en case opgave er, at den afspejler en typisk og realistisk arbejdsopgave, som vil være en del af jobbet. 

Vær opmærksom på, at arbejdsgiver typisk lægger stor vægt på din anvendte metodik og den måde du evner at præsentere både case og din overvejelser i forbindelse med opgaveløsningen. 

Når du stilles over for en case:

 • Forstå casen og sæt dig ind i problemstillingen
 • Gå metodisk til værks og løs opgaven
 • Præsenter resultatet og metoden, hvorpå du er kommet frem til resultatet
 • Tænk over din præsentationsteknik.
 

Hvis du bliver oplyst, at test indgår som en del af rekrutteringsprocessen, så skal du forberede dig bedst muligt.

 • Spørg ind til testen og testforløbet
 • Opsøg viden om den konkrete test, søg fx på nettet
 • Øv dig på lignende test
 • Sæt god tid af til at udfylde/forberede testen
 • Skab ro og rum omkring dig, når du udfylder/forbereder testen
 • Læs og forstå instruktion og vejledning inden du går i gang
 • Besvar intuitivt og ærligt
 • Vær åben og ærlig når du får din feedback. Forhold dig nysgerrig og undersøgende til uventede resultater og reflekter over hvorfor testresultatet er faldet sådan ud. Din kommende arbejdsgiver er interesseret i din måde at forholde dig til testresultatet på.

Tag det i øvrigt som en oplevelse. En gratis mulighed for at gå på opdagelse hos dig selv og som noget du kan bruge i din videre karriere.

 

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Tænk længere

Djøf

Gode råd til jobsamtalen

Djøf

Case-interview