]]>

Djøf

Case-interview

Mange konsulenthuse og graduate-programmer bruger case-interviews i forskellige afskygninger, når de rekrutterer nye medarbejdere.

Formålet med case-interviews er at give ansættelsesudvalget et større indblik i, hvordan du løser en konkret problemstilling, og hvor godt du fx vil kunne præsentere en løsning for en kommende kunde.

Du skal derfor have i baghovedet, at du i løbet af interviewet skal vise:

 • din faglighed i praksis
 • dine analytiske evner
 • dine evner for kommunikation og problemløsning
 • din præsentationsteknik.

Hvad bliver jeg evalueret på?

I alle case-interviews vil du blive evalueret på din evne til at:

 • nedbryde til delelementer
  - din evne til at nedbryde en overordnet problemstilling til delelementer, som er mere håndgribelige.

 • opstille hypoteser
  - kan du via relevante antagelser og ræsonnementer opstille en hypotese, der kan belyse, hvorfor kunden har en udfordring, og hvordan du vil løse den?

 • anvende tydelig logik
  - er der i din metode en tydelig, gennemgående logik til både at nedbryde og løse delelementer?

 • opnå resultat
  - formår du at belyse hele problemstillingen, og kan du komme med et konkret svar?

 • give en overbevisende præsentation
  - foruden det samlede resultat kommer du så ud over rampen? Er din præsentation overbevisende og struktureret? 

Forberedelse

4 gode råd til forberedelsen af interviewet:

 • Øv dig ved at finde cases, fx på konsulenthusenes hjemmesider.
 • Læs bogen "Case in Point". Kan lånes på universitetsbiblioteker og i karrierecentre.
 • Læs mere om case interviews på caseinterview.com og preplounge.com.
 • Tag et brushup kursus i PowerPoint.

 

Præsentation

Når intervieweren stiller et spørgsmål, så stress ikke over at skulle have et svar parat med det samme. Tag dig tid og stil gerne uddybende modspørgsmål. Det handler om at vise, at du kan reflektere og komme hele vejen rundt om problemstillingen, inden du giver dit bud på et svar.

Den måde, du præsenterer din caseløsning på, er næsten lige så vigtig som selve den løsning, du kommer frem til. Nogle hævder endda, at den er vigtigere end løsningen. Vær derfor stærk i din kommunikation, tal med tilpas styrke og gennemslagskraft, hav øjenkontakt og brug din X-factor. Guide dem desuden igennem dine mellemregninger og de overvejelser, du har gjort dig for at nå frem til dit svar.

5 typer case-interviews

1. Kandidat-ledet

Den mest typiske form for case-interview. Her er det dig som kandidat, der skal lede interviewet. Intervieweren stiller dig et enkelt åbent spørgsmål og tier stille. Det kan fx være: ”Vores virksomhed overvejer at gå ind på det østeuropæiske marked. Kan du anbefale, at vi gør det?”

Det er nu op til dig at styre interviewet gennem uddybende spørgsmål, relevante hypoteser og logisk ræsonnement. Analyser dig frem til, hvilke forudsætninger, der skal være tilstede for, at du kan træffe en beslutning. Guide intervieweren igennem dine tankeprocesser, mens du kommer frem til et svar.

2. Interviewer-ledet

Du skal svare på et åbent spørgsmål via uddybende spørgsmål. Det er intervieweren, der styrer interviewet og bestemmer, hvilke områder der skal gennemgås. Det vil være et interview med mange afbrud og spring.

Det kan være, at du med dit logiske ræsonnement er nået frem til, at delelement X,Y og Z er de vigtigste, og at X har mest betydning for afgørelsen. Her kan intervieweren fx bryde ind og alligevel bede dig om at præsentere element Z til bunds.

Denne type interview stiller derfor større krav til dig om at holde fast i den røde tråd og til din evne til at omstille dig og tilpasse dig afbrydelser og andre retninger i interviewet end den, du har forberedt dig på.

3. Skriftlig case

Ved den skriftlige case vil du typisk have 1 eller 2 timer til at besvare en case, hvor du kan få udleveret alt mellem 1-100 siders information.

4. Gruppe assessment center

I et gruppe assessment center bliver du placeret i en gruppe, hvor I sammen skal løse en case. Du bliver evalueret på de samme parametre som ved et individuelt interview og på dine evner til at samarbejde. Der er fokus på dit bidrag til gruppedynamikken og på, om I fremstår som én samlet enhed. Præcis som hvis I var en gruppe konsulenter i samme konsulenthus, der skulle præsentere en case for en kunde.

5. Præsentationscase

Du skal forberede og fremlægge en præsentation på baggrund af alt mellem 1-100 siders information.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Tænk længere

Djøf

Gode råd til jobsamtalen

Djøf

Personlighedstest, færdighedstest og case interview