]]>

Djøf

Din lønforhandling som leder

Se, hvad du skal tage højde for, inden du begynder at forhandle løn som leder. Bliv også klogere på, om du skal vælge at få et tillæg eller en bonusordning med i din lønpakke.

De største lønstigninger sker ofte, når du tiltræder dit første lederjob eller skifter til et nyt lederjob med mere ansvar. Og det er også i den første tid i jobbet, hvor du kan gå efter at få en mærkbar lønstigning.

Dine muligheder i en lønforhandling afhænger ofte af dine ansættelsesforhold kontrakt. Derudover er der forskellige faktorer ved din ansættelse som fx din position i organisationen, ansvarsområder, resultater og antal medarbejdere, som kan påvirke din løn. Ændrer det sig, kan du bruge det i dine årlige lønforhandlinger.

Der er forskel på, hvad du kan forhandle om som leder i det offentlige eller det private. Det gælder også for dine muligheder for at gøre bonusser eller resultatløn til en del af din samlede lønpakke.

Offentlig ansat eller privatansat

Som privatansat leder har du gode muligheder for at påvirke flere elementer i din lønpakke. En del af lønnen består ofte af pensionsordning, bonus eller goder som fx: firmabil, multimedier, firmabetalte netværk og foreningskontingent.

Start med at bruge vores lønberegner til at finde lønniveau for lederstillinger inden for din branche. Eller log ind og se vores lønstatistikker for din branche.

Afklar dine ønsker

Erfaring viser, at jo højere du er i ledelseshierarkiet, jo større mulighed er der for at imødekomme dine ønsker til lønpakken. Derfor er det en god idé, at du får et overblik over dine ønsker, før du forhandler løn. På den måde kan du sætte fokus på de ting, som er vigtigst for dig.

Nogle ledere lægger fx vægt på en høj pensionsprocent. Andre foretrækker en god bilordning eller muligheden for at løfte deres faglighed med en valgfri efteruddannelse.

Overvej dine interesser på den lange bane, og tilpas dit lønudspil efter det.

Særligt for direktører

Som privatansat leder har du gode muligheder for at påvirke flere elementer i din lønpakke. En del af lønnen består ofte af pensionsordning, bonus eller goder som fx: firmabil, multimedier, firmabetalte netværk og foreningskontingent.

Start med at bruge vores lønberegner til at finde lønniveau for lederstillinger inden for din branche

Eller log ind og se vores lønstatistikker for din branche

Afklar dine ønsker

Erfaring viser, at jo højere du er i ledelseshierarkiet, jo større mulighed er der for at imødekomme dine ønsker til lønpakken. Derfor er det en god idé, at du får et overblik over dine ønsker, før du forhandler løn. På den måde kan du sætte fokus på de ting, som er vigtigst for dig.

Nogle ledere lægger fx vægt på en høj pensionsprocent. Andre foretrækker en god bilordning eller muligheden for at løfte deres faglighed med en valgfri efteruddannelse.

Overvej dine interesser på den lange bane, og tilpas dit lønudspil efter det.

Særligt for direktører

Bliver du tilbudt en direktørstilling, vil lønpakken blive individuelt aftalt. Den skal forhandles med øverste daglige ledelse i organisationen. Og det vil ofte være den administrerende direktør.

Er du administrerende direktør, vil dine lønvilkår blive forhandlet med bestyrelsen. Typisk er det med bestyrelsesformanden, som evt. kan have en ekstern advokat med på sidelinjen.

Hvis bestyrelsen er usikker på niveauet for en rimelig årlig lønudvikling og ønsker at have en armslængde, kan det være en fordel at få indføjet en årlig minimumsregulering på baggrund af Djøfs lønstatistik.

Det er også muligt at aftale en løntrappe. Fx kan lønnen stige med 3% årligt i en flerårig periode. På den måde undgå du en årlig diskussion om din løn.

 

Din løn som offentlig leder består af en grundløn, som ikke er til forhandling. Oveni i din grundløn har du også mulighed for at forhandle et individuelt aftalt tillæg. Det kan fx være et kvalifikationstillæg, funktionstillæg og et engangsvederlag eller resultatløn.

Bliver du ansat på åremål eller på kontrakt i en kommune eller i en region, vil du desuden få et åremålstillæg eller et kontrakttillæg.

Din løn som offentlig chef

Du kan hele tiden forhandle din løn

Som offentlig leder kan du forhandle den individuelle del af din løn, når du bliver ansat. Det er også muligt at forhandle videre under din ansættelse. Udover en god lønindplacering ved din ansættelse er det afgørende for din fortsatte lønudvikling, at du løbende har fokus på din løn. Derfor skal du selv forsøge at forhandle den til et nyt niveau løbende i din ansættelse.

Løn er mere end din lønseddel

Det er også muligt at forhandle om et længere opsigelsesvarsel eller fratrædelsesbeløb. Dine muligheder afhænger af, om du er ansat i stat, eller om du er ansat i region eller kommune. Det afhænger også af typen af din ansættelse. Det er forskel på, om du er ansat på åremål eller fastansat.

Særligt for uddannelsesledere

Er du ansat som uddannelsesleder, kan du læse mere om dine løn- og ansættelsesvilkår her.

Det påvirker din løn

Som leder er der flere punkter, som kan påvirke din position i en lønforhandling. Brug dem aktivt i din lønforhandling, så du får en bedre lønpakke med hjem.  

Derudover vil dine resultater, kompetencer og ansvarsområder også blive mere tydelige eller ændrer sig, når du har været ansat i et stykke tid. Det er kun naturligt, at du bruger det aktivt i dine løbende lønforhandling.

Lønforhandling ved din ansættelse

 • Omfanget af dit faglige og økonomiske ansvarsområde
 • Omfanget og karakteren af dine strategiske ledelsesopgaver
 • Antallet og sammensætningen af dine medarbejdere
 • Om du er ny eller erfaren leder
 • Dine kompetencer, kvalifikationer og resultater  
 • Arbejdspladsens geografiske placering
 • Din forhandlingsposition. Har du flere jobtilbud på hånden? Er du ledig?

Bliver du ansat i en politisk ledet organisation, har det desuden betydning:

 • hvor tæt du er på det politiske niveau
 • om du har ansvar for et område med særlig politisk eller mediemæssig bevågenhed.

Lønforhandling i din ansættelse

 • Din evne til at bidrage og eksekvere på den overordnede strategi.
 • Din evne til at prioritere og træffe beslutninger ud fra organisationen som helhed.
 • Dine resultater og målopfyldelsesgrad.
 • Din fleksibilitet i forhold arbejdsopgaver og eventuelle organisationsændringer.
 • Dit potentiale i organisationen fremadrettet.

Bonus og resultatløn

Ud over din faste løn vil du ofte have mulighed for at indgå en personlig aftale om bonus/resultatløn. Som leder vil din bonus tit være knyttet tæt til organisationens resultater og målsætninger inden for dit ansvarsområde.

Har du en aftale om personlige bonusser, så vær særlig opmærksom på løbende ændringer i organisationen. Det kan påvirke dine mulighed for at få udbetalt din bonus.

Tag gerne din bonusordning op til drøftelse, når der sker væsentlige ændringer, som kan påvirke grundlaget i den. Det vil ofte betale sig. 

Få rådgivning

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning til din næste lønforhandling, så kontakt os. Vi sidder klar til at give værdifuld sparring, så du kan få mest muligt med hjem fra din næste lønforhandling.

Ring til os alle hverdage på telefonnummer 33 95 97 00, eller skriv en mail til dk¤djoef¤djoef.

Er du medlem?

 

Som medlem kan du skrive en sikker besked direkte til os i medlemsuniverset. Når du gør det, vil interaktionen mellem dig og os blive gemt på din profil, så du altid har det fulde overblik over din rådgivning.


Tænk længere

Djøf

Kontrakter og overenskomster

Leder og ledelse

Mundtlig aftale kan ikke bevises og fratager adm. direktør lønstigning