]]>

Djøf

Bonus og resultatløn

Få et godt overblik, hvad du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil gøre bonusordninger eller resultatløn til en del af din samlede løn.

Bonus - et godt supplement

Bonus er et godt supplement til din løn Der er ingen regler for, hvor stor en andel af din løn, som kan være en bonusbetinget. Men bonusser giver også en større usikkerhed, fordi du ikke kender din samlede løn, da den afhænger af dine resultater.

Derfor bør det være din konkrete økonomiske situation, som afgør, hvor stor en del af lønnen du gerne vil have udbetalt i form af bonusser. Den kender du selv bedst.

På de fleste arbejdspladser er bonusordninger fastlagt, og derfor er de ikke til forhandling. Som regel er det sværere at påvirke sin bonusordning, hvis du er ansat hos en større virksomhed.

Det skal du vide om din bonusordning

Inden du starter en forhandling om en bonusløn, er det en god idé at undersøge om:

  • ordningen er individuel, kollektiv eller en kombination
  • bonusmål er objektive KPI’er eller mere subjektive i form af en personlig vurdering fra din nærmeste chef
  • den udbetales a-conto eller efter en årsopgørelse.

Hvis din bonus udbetales a-conto, er det en god idé at aftale en løbende opfølgning på din performance. Dermed undgår du at blive overrasket af et tilbagebetalingskrav.

Afhænger din bonus virksomhedens resultat, vil det være mest enkelt at få en KPI, som er virksomhedens omsætning før skat og afskrivninger. Sidstnævnte har du ikke mulighed for at påvirke, og derfor er det en usikker form for afregning af din bonus.

Bonus og fratræden

Når du stopper i et ansættelsesforhold, vil du være berettiget til en forholdsmæssig andel af din bonus. Det er beregnet ud fra, hvor lang tid af bonusperioden du har været ansat. Har du fx været ansat i 4 måneder af et bonusår, vil du være berettiget til 4/12 af sædvanlig bonus.

Bonussen bliver udbetalt på et fastlagt tidspunkt, så du vil typisk opleve at få den udbetalt et stykke tid efter din fratræden.

Er din bonusordning beregnet ud fra din performance, kan du spørge din arbejdsgiver, om der er mulighed for at få afregnet bonussen, inden du fratræder.

Når du får bonus ved fratræden, er det vigtigt at huske på:

  • Der skal beregnes feriegodtgørelse (feriepenge) af bonus ved din fratræden. Det betyder, at du skal have 12,5% af din bonus udbetalt til feriekonto.
  • Få fastlagt subjektive vurderinger så hurtigt som muligt. Din chefs positive vurdering af din indsats falmer gerne efter måneders fravær.
  • Gem dokumentationsmateriale med relation til den endelige afregning af din bonus.
  • Få afklaret, hvornår bonus udbetales, og tjek udbetalingstidspunktet hos dine tidligere kolleger.

Advokatbranchen og bonus 

Bonusordninger inden for advokatbranchen er kendetegnet ved at være individuelt præstationsorienteret med direkte kobling til virksomhedens indtjening. Det svarer til den andel af den samlet omsætning, som dine klienter tilfører virksomheden.

Omsætningsmål og procenter i bonusordningen kan forhandles løbende. Din bonusordning bør altid afspejle dine reelle muligheder inden for dit sagsområde, så du har en reel mulighed for at blive belønnet for at være en del af virksomhedens omsætning.  

Djøf Advokats forslag til bonusaftale.

Resultatløn

Som offentligt ansat vil din grundløn altid ligge fast. Det er muligt at aftale resultatløn som et supplement til din faste løn. Som offentligt ansat er det din tillidsrepræsentant, som forhandler og aftaler din resultatlønsaftale.

Resultatløn beror på opfyldelse af enten kvantitative eller kvalitative mål. Det kan også være en kombination af begge. Du får den udbetalt som et engangsvederlag eller et løbende tillæg.

Det er ikke på offentlige arbejdspladser, at det er muligt at aftale at få resultatløn. På nogle offentlige arbejdspladser er det muligt for både chefer og medarbejdere at få resultatløn. Muligheden for at aftale resultatløn afhænger i høj grad af de lokale forhold og den lokale praksis.

Tag fat i din lokale tillidsmand for at høre mere om praksis for resultatløn på din arbejdsplads.

Tænk længere

Tjek din løn

Beregn din løn

Djøf

Bonus og provision