]]>

Du har mere end 3 års erfaring

Du ønsker at stille skarpt på din faglige og personlige udvikling med en mentor. Sammen tager I udgangspunkt i din hverdag og finder nye veje, så du kan tage det næste skridt og styrke din karriere.

Mødet med en fortrolig sparringspartner kan give dig nye vinkler på dit arbejdsliv. En mentors erfaringer med at finde sin vej gennem arbejdslivets faser og forandringer kan komme dig til gavn. Sammen undersøger I dine forestillinger, folder dine udfordringer ud og finder nye veje til handlinger, så du kan stå stærkere som dig selv på din karrierevej. 

Nyt blik på din karriere med en mentor

Du er i arbejde og har været på arbejdsmarkedet i mere end 3 år. Du ønsker at stille skarpt på din faglige og personlige udvikling med en mentor. Sammen tager I udgangspunkt i din hverdag og finder nye veje, så du kan tage det næste skridt og styrke din karriere. Forløbet varer et år.

Ansat i EU

Du er stagiaire eller nyansat i en stilling i EU. Du ønsker én at sparre med, som har flere års erfaring fra Bruxelles og gerne vil dele sin viden og lytte nysgerrigt til dine udfordringer. Forløbet varer 3 måneder.

Sparring med en anden TR

Få en erfaren tillidsrepræsentant som din personlige sparringspartner. Med en mentor kan du vende store og små udfordringer for at finde nye løsninger, og du kan høste af din mentors mangeårige erfaringer som TR.

Viden om finans

Du arbejder i eller er interesseret i finanssektoren og vil gerne møde én med erfaring, som kan fortælle dig om branchen indefra over en kop kaffe.

International karriere

Er du på vej til udlandet eller drømmer om en international karriere? Så kan du sparre med én, som kender til det at bo og arbejde i udlandet. Er du derimod på vej tilbage til et job i Danmark, så kan du også her få mulighed for at tale med et andet medlem, der har erfaring med det. Forløbet varer 3 måneder.

Fra advokat-fuldmægtig til advokat

Du er advokatfuldmægtig og vil gerne have en erfaren advokat at sparre med. Du ønsker at få sparring om det faglige, det sociale og alt det andet, som er en del af dit job. Du får en mentor, som er advokat i et andet advokatfirma. Forløbet varer 3 måneder.

Mød Nadja og hendes mentor